Aktuelt

09/02 2009

Betænkning 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster er blevet sendt til høring hos en række organisationer m.v. Desuden har alle præster i...

Læs mere
05/02 2009

Kirkeministeriet har forlænget funktionsperioden for de eksisterende stiftsråd og stiftsøkonomiudvalg og stiftsbestyrelsen i Viborg Stift til den 1....

Læs mere
08/01 2009

I 2009 får 14 folkekirkelige udviklingsprojekter økonomisk støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Støtten er tildelt efter indstilling fra...

Læs mere
08/01 2009

Da stillingen som biskop over Københavns Stift bliver ledig den 1. september 2009, skal der i henhold til § 2 i lov om udnævnelse af biskopper og om...

Læs mere
30/12 2008

Fra 1. januar 2009 er der nye regler om spredning af aske over åbent hav. De nye regler betyder, at der ikke længere skal søges tilladelse hos...

Læs mere
18/12 2008

Kirkeministeriet har den 18. december 2008 sendt et udkast til lovforslag om sognebåndsløsning til høring. Høringsfristen er tirsdag 13. januar 2009. ...

Læs mere
05/12 2008

Kirkeministeriet har den 5. december 2008 sendt et udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg til høring. Høringssvar skal være...

Læs mere
01/12 2008

"Der er grund til at glæde sig over de ændringer i sognestrukturen i København, som er trådt i kraft 1. søndag i advent, samtidig med at de nyvalgte...

Læs mere
20/11 2008

Der budgetteres i 2009 med udgifter på i alt 1.482,3 mio. kr. i fællesfonden, som er den kasse, der dækker fælles, folkekirkelige udgifter. Løn samt...

Læs mere
18/11 2008

Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - blev den 18. november 2008 kåret som Bedst på Nettet 2008 blandt den statslige forvaltnings hjemmesider.

...

Læs mere