Aktuelt

16/10 2007

Med udgangen af april 2008 overgår tilsynet med sognepræst ved Taarbæk kirke, Thorkild Grosbøll, fra biskop Jan Lindhardt til biskop Kjeld Holm.

...

Læs mere
15/10 2007

I løbet af de første godt ni måneder i 2007 er der blevet oprettet 31 præstestillinger, som bliver finansieret af de lokale kirkelige kasser. Og...

Læs mere
12/10 2007

Da stillingen som biskop over Roskilde Stift bliver ledig den 1. maj 2008, skal der i henhold til § 2 i lov om udnævnelse af biskopper og om...

Læs mere
17/09 2007

Fristen for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2008 er blevet forlænget. Ansøgninger skal nu være indsend til Kirkeministeriet...

Læs mere
13/09 2007

Kirkeministeriet har den 13. september 2007 udskrevet en åben priskonkurrence om nye melodier til fem af de salmer, som findes i Den Danske Salmebog....

Læs mere
10/09 2007

Fællesfondens regnskab for 2006 er nu offentliggjort i "Årsrapport for fællesfonden 2006". Fællesfonden kom ud af året med et positivt resultat på 3,9...

Læs mere
07/09 2007

Foredrag og oplæg på konferencen "Folkekirkens fremtider", som blev holdt i Middelfart den 27. august 2007, er nu offentliggjort på Kirkeministeriets...

Læs mere
28/08 2007

På finanslovforslaget for 2008 er tilskuddet til Danske Sømands- og Udlandskirker og Dansk Kirke i Sydslesvig forøget med i alt 2,5 mio.kr. i forhold...

Læs mere
15/08 2007

Kirkeminister Bertel Haarder siger i forbindelse med offentliggørelsen af betænkningen fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken:

"Der er...

Læs mere
15/08 2007

Folkekirken skal bruge færre penge på administration, bygninger og kirkegårde og i stedet lægge vægt på at kunne yde mere "kirke" og bedre service til...

Læs mere