Aktuelt

23/02 2007

De fleste af Danmarks godt 2.300 kirker er bygget i middelalderen. Kun cirka 200 af dem er bygget efter 1950. De fleste kirker er således bygget i en...

Læs mere
22/02 2007

Kirkeminister Bertel Haarder har den 22. februar fremsat et lovforslag, som understreger menighedsrådenes og præsternes fælles ansvar for det...

Læs mere
12/02 2007

17 folkekirkelige udviklingsprojekter får i 2007 økonomisk støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Støtten til de 17 projekter er givet efter...

Læs mere
09/01 2007

Kirkeministeriet har den 9. januar 2007 truffet afgørelse i sagen vedrørende den tjenstlige undersøgelse mod sognepræst Lene Matthies. Den tjenstlige...

Læs mere
04/01 2007

Fra 1. marts kan forældre registrere deres nyfødte over internettet. Og det vil blive undersøgt, om de måske helt skal slippe for at skulle tænke på...

Læs mere
30/12 2006

Mere kirke for pengene

 

Fra årsskiftet træder den største reform af folkekirken i mere end hundrede år i kraft.

 

Den giver mere frihed til...

Læs mere
29/12 2006

Den 1. januar 2007 træder ændringerne i den kirkelige struktur i kraft, og der har været arbejdet på at forberede ændringerne, så alle it-systemer er...

Læs mere
19/12 2006

Der er i Danmark en betydeligt større krematoriekapacitet, end det er nødvendigt. Det konstaterer Arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i...

Læs mere
18/12 2006

Kirkeministeriet har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler i høring.

 

Den nye...

Læs mere
08/12 2006

Kirkeminister Bertel Haarder har nu fået Finansudvalgets tilslutning til, at staten yder et ekstra tilskud på 600.000 kr. til istandsættelse af...

Læs mere