Aktuelt

03/01 2006

I december 2005 præsenterede Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur sit oplæg til ændring af provstistrukturen i sammenhæng med...

Læs mere
19/12 2005

Der er behov for at kunne støtte udviklingsinitiativer og forsøg i folkekirken. Derfor bliver der oprettet en folkekirkelig udviklingsfond med...

Læs mere
12/12 2005

Arbejdsgruppen vedrørende ændring af den kirkelige struktur som følge af kommunalreformen, som kirkeministeren nedsatte i maj 2005, offentliggør i dag...

Læs mere
02/11 2005

Kirkeministeren har nu fastsat fællesfondens budget for 2006. Budgettet er fastsat på grundlag af budgetforslag fra stiftsøvrighederne og de over...

Læs mere
13/10 2005

Bestræbelserne på at få rettet op på økonomien i fællesfonden blev fortsat i 2004 med et positivt resultat. Fællesfondens regnskab, som...

Læs mere
15/09 2005

Pressemeddelelse den 15. september 2005

 

Højesteret har den 15. september 2005 erklæret eksklusionen af kirketjener Steen Ribers fra medlemskab af...

Læs mere
09/09 2005

Kirkeministeriet havde den 4. september modtaget i alt 40 høringssvar vedrørende det udkast til ændring af lov om folkekirkens økonomi, som blev...

Læs mere
16/06 2005

Samrådsspørgsmål A:

"Med baggrund i den debat, der er rejst i forbindelse med ministerens henvisning af den såkaldte Taarbæksag til en biskop i et...

Læs mere
11/06 2005

  Se web-tv
Hør web-radio


Tak for velkomsten. Og tak til bestyrelsen fordi man har haft vilje til at flytte rundt på nogle af de mange elementer i et...

Læs mere
11/06 2005

Kirkeminister Bertel Haarder vil gerne gøre det muligt for menighedsrådene at få oprettet nye præstestillinger, der finansieres af de lokale kirkelige...

Læs mere