10 debatmøder om fremtidens folkekirke

Flere tusind medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg ventes i de kommende uger at deltage i debatmøder i alle stifter for at give deres mening til kende om, hvordan fremtidens folkekirke bør se ud. 

 

  • Hvor mange provstier bør der være, når folkekirkens struktur skal hænge fornuftigt sammen med kommunalreformen?
  • Hvordan skal budgetlægningen for de kirkelige kasser foregå i de nye provstier?
  • Hvem skal have ansvaret for hvilke opgaver i folkekirken?

Det er nogle af de højaktuelle emner, der vil blive taget fat på, når der i de kommende uger 10 steder i landet holdes debatmøder om folkekirken.

 

Debatmøderne indgår i den høringsfase, som blev indledt, da Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur, som er nedsat af kirkeministeren, offentliggjorde sit forslag kort før jul. I forslaget indgår også et bud på, hvordan den kirkelige budgetlægning skal foregå i fremtiden i de nye provstier. Og lige efter nytår offentliggjorde arbejdsgruppen et debatoplæg om fordelingen af opgaverne i folkekirken mellem menighedsråd, provsti og stift. Hvilke opgaver skal løses hvor?

 

Høringssvar vedrørende forslaget til fremtidig provstiinddeling og kommentarer til de spørgsmål, der rejses i debatoplægget, skal indsendes senest 1. april i år, men for at stimulere diskussionerne har arbejdsgruppen besluttet at arrangere debatmøder i samtlige stifter.

 

Her vil repræsentanter for arbejdsgruppen være til stede for at lytte til de umiddelbare reaktioner på de fremsatte forslag og besvare spørgsmål til det materiale, som arbejdsgruppen har udsendt. 

Arbejdsgruppen opfordrer alle menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder og andre interesserede til at tage aktivt del i debatten om disse vigtige emner, som kan få afgørende betydning for fremtidens folkekirke.

 

Det er Landsforeningen af Menighedsråd, der har påtaget sig det praktiske arbejde med at arrangere de 10 stormøder, der indledes i Maribo den 16. januar og afsluttes i Århus den 9. februar. - se oversigt over møderne ved hjælp af link nedenfor.

 

Nærmere oplysninger om debatmøderne kan fås hos arbejdsgruppens formand, departementschef Jacob Heinsen, eller et af de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen.

 

Med venlig hilsen

 

Landsforeningen af Menighedsråd

                      og

Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur

 

Oversigt over de 10 debatmøder

 

Arbejdsgruppens forslag til ny provstistruktur

 

Arbejdsgruppens debatoplæg om opgaver i sogn, provsti og stift

 

Arbejdsgruppens sammensætning

 

 

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere