10 debatmøder om fremtidens folkekirke

Flere tusind medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg ventes i de kommende uger at deltage i debatmøder i alle stifter for at give deres mening til kende om, hvordan fremtidens folkekirke bør se ud. 

 

  • Hvor mange provstier bør der være, når folkekirkens struktur skal hænge fornuftigt sammen med kommunalreformen?
  • Hvordan skal budgetlægningen for de kirkelige kasser foregå i de nye provstier?
  • Hvem skal have ansvaret for hvilke opgaver i folkekirken?

Det er nogle af de højaktuelle emner, der vil blive taget fat på, når der i de kommende uger 10 steder i landet holdes debatmøder om folkekirken.

 

Debatmøderne indgår i den høringsfase, som blev indledt, da Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur, som er nedsat af kirkeministeren, offentliggjorde sit forslag kort før jul. I forslaget indgår også et bud på, hvordan den kirkelige budgetlægning skal foregå i fremtiden i de nye provstier. Og lige efter nytår offentliggjorde arbejdsgruppen et debatoplæg om fordelingen af opgaverne i folkekirken mellem menighedsråd, provsti og stift. Hvilke opgaver skal løses hvor?

 

Høringssvar vedrørende forslaget til fremtidig provstiinddeling og kommentarer til de spørgsmål, der rejses i debatoplægget, skal indsendes senest 1. april i år, men for at stimulere diskussionerne har arbejdsgruppen besluttet at arrangere debatmøder i samtlige stifter.

 

Her vil repræsentanter for arbejdsgruppen være til stede for at lytte til de umiddelbare reaktioner på de fremsatte forslag og besvare spørgsmål til det materiale, som arbejdsgruppen har udsendt. 

Arbejdsgruppen opfordrer alle menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder og andre interesserede til at tage aktivt del i debatten om disse vigtige emner, som kan få afgørende betydning for fremtidens folkekirke.

 

Det er Landsforeningen af Menighedsråd, der har påtaget sig det praktiske arbejde med at arrangere de 10 stormøder, der indledes i Maribo den 16. januar og afsluttes i Århus den 9. februar. - se oversigt over møderne ved hjælp af link nedenfor.

 

Nærmere oplysninger om debatmøderne kan fås hos arbejdsgruppens formand, departementschef Jacob Heinsen, eller et af de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen.

 

Med venlig hilsen

 

Landsforeningen af Menighedsråd

                      og

Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur

 

Oversigt over de 10 debatmøder

 

Arbejdsgruppens forslag til ny provstistruktur

 

Arbejdsgruppens debatoplæg om opgaver i sogn, provsti og stift

 

Arbejdsgruppens sammensætning

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere