2,5 mio. kr. ekstra til de danske kirker i udlandet og i Sydslesvig

På finanslovforslaget for 2008 er tilskuddet til Danske Sømands- og Udlandskirker og Dansk Kirke i Sydslesvig forøget med i alt 2,5 mio.kr. i forhold til bevillingen på finansloven for 2007. De ekstra midler fordeler sig med 1,5 mio.kr. til Danske Sømands- og Udlandskirker og 1,0 mio.kr. til Dansk Kirke i Sydslesvig.

 

Kirkeminister Bertel Haarder udtaler:

 

"I en tid, hvor flere og flere danskere bosætter sig i udlandet for at arbejde eller studere, er det vigtigt, at folkekirken følger med danskerne ud i verden. Forøgelsen af tilskuddet sikrer, at man fortsat kan udvikle denne meget vigtige del af folkekirken."

 

Danske Sømands- og Udlandskirker har til formål at bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller er på ferie. Danske Sømands- og Udlandskirker har kirker i Belgien, England, Frankrig, Holland, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Australien, Argentina, Canada og USA. Statens tilskud udgør i alt 8,5 mio.kr. på finanslovforslaget for 2008 og medgår til finansiering af 15 sømandspræster og assistenter og 5 andre præster.

 

Dansk Kirke i Sydslesvig er en sammenslutning af 35 danske menigheder i Sydslesvig. Statens tilskud udgør på finanslovforslaget for 2008 i alt 13,5 mio.kr og medgår til finansiering af 24 præstestillinger.

 

Se Kirkeministeriets konti i Forslag til finanslov for 2008

 

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere