2,5 mio. kr. ekstra til de danske kirker i udlandet og i Sydslesvig

På finanslovforslaget for 2008 er tilskuddet til Danske Sømands- og Udlandskirker og Dansk Kirke i Sydslesvig forøget med i alt 2,5 mio.kr. i forhold til bevillingen på finansloven for 2007. De ekstra midler fordeler sig med 1,5 mio.kr. til Danske Sømands- og Udlandskirker og 1,0 mio.kr. til Dansk Kirke i Sydslesvig.

 

Kirkeminister Bertel Haarder udtaler:

 

"I en tid, hvor flere og flere danskere bosætter sig i udlandet for at arbejde eller studere, er det vigtigt, at folkekirken følger med danskerne ud i verden. Forøgelsen af tilskuddet sikrer, at man fortsat kan udvikle denne meget vigtige del af folkekirken."

 

Danske Sømands- og Udlandskirker har til formål at bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller er på ferie. Danske Sømands- og Udlandskirker har kirker i Belgien, England, Frankrig, Holland, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Australien, Argentina, Canada og USA. Statens tilskud udgør i alt 8,5 mio.kr. på finanslovforslaget for 2008 og medgår til finansiering af 15 sømandspræster og assistenter og 5 andre præster.

 

Dansk Kirke i Sydslesvig er en sammenslutning af 35 danske menigheder i Sydslesvig. Statens tilskud udgør på finanslovforslaget for 2008 i alt 13,5 mio.kr og medgår til finansiering af 24 præstestillinger.

 

Se Kirkeministeriets konti i Forslag til finanslov for 2008

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere