31 lokalt finansierede præstestillinger oprettet i 2007

I løbet af de første godt ni måneder i 2007 er der blevet oprettet 31 præstestillinger, som bliver finansieret af de lokale kirkelige kasser. Og Kirkeministeriet får fortsat ansøgninger fra menighedsråd, som med opbakning fra provstiudvalg og biskop ønsker at bruge nogle af de lokale kirkeskattemidler på at få oprettet præstestillinger.

 

Muligheden for at oprette lokalt finansierede præstestillinger blev skabt med en ændring af lov om folkekirkens økonomi. Ændringen blev vedtaget af Folketinget i december 2006 og trådte i kraft ved årsskiftet.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om de mange nye stillinger:

 

"Jeg er meget glad for, at menighedsrådene så hurtigt har taget den nye mulighed for at få flere præster i brug. Det bekræfter, at menighedsrådene prioriterer kirkens kerneydelser højt, og at de nu, hvor de har fået muligheden for det, gerne vil bruge nogle af de lokale midler på netop det i stedet for at bruge dem på andre områder.

Det bliver også understreget af, at man af ansøgningerne kan se, at syv af de 31 stillinger bliver finansieret ved, at man har nedlagt en stilling som sognemedhjælper eller droppet planer om at oprette sådan en stilling, da man fik muligheden for i stedet at få oprettet en præstestilling."

 

28 af de 31 lokalt finansierede præstestillinger er deltidsstillinger, mens tre er heltidsstillinger. De lokalt finansierede præstestillinger svarer tilsammen til 15 årsværk.

 

Der er oprettet lokalt finansierede præstestillinger i alle stifter bortset fra Københavns og Lolland-Falsters Stift.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere