31 lokalt finansierede præstestillinger oprettet i 2007

I løbet af de første godt ni måneder i 2007 er der blevet oprettet 31 præstestillinger, som bliver finansieret af de lokale kirkelige kasser. Og Kirkeministeriet får fortsat ansøgninger fra menighedsråd, som med opbakning fra provstiudvalg og biskop ønsker at bruge nogle af de lokale kirkeskattemidler på at få oprettet præstestillinger.

 

Muligheden for at oprette lokalt finansierede præstestillinger blev skabt med en ændring af lov om folkekirkens økonomi. Ændringen blev vedtaget af Folketinget i december 2006 og trådte i kraft ved årsskiftet.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om de mange nye stillinger:

 

"Jeg er meget glad for, at menighedsrådene så hurtigt har taget den nye mulighed for at få flere præster i brug. Det bekræfter, at menighedsrådene prioriterer kirkens kerneydelser højt, og at de nu, hvor de har fået muligheden for det, gerne vil bruge nogle af de lokale midler på netop det i stedet for at bruge dem på andre områder.

Det bliver også understreget af, at man af ansøgningerne kan se, at syv af de 31 stillinger bliver finansieret ved, at man har nedlagt en stilling som sognemedhjælper eller droppet planer om at oprette sådan en stilling, da man fik muligheden for i stedet at få oprettet en præstestilling."

 

28 af de 31 lokalt finansierede præstestillinger er deltidsstillinger, mens tre er heltidsstillinger. De lokalt finansierede præstestillinger svarer tilsammen til 15 årsværk.

 

Der er oprettet lokalt finansierede præstestillinger i alle stifter bortset fra Københavns og Lolland-Falsters Stift.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere