40 høringssvar til folkekirkens økonomilov

Kirkeministeriet havde den 4. september modtaget i alt 40 høringssvar vedrørende det udkast til ændring af lov om folkekirkens økonomi, som blev udsendt til høring den 1. juli 2005. Høringssvarene offentliggøres fordelt i 4 grupper: 

 • høringssvar

  fra officielle høringsparter, som bl.a. er biskopper og

  stiftsøvrigheder, Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen,

  Provsteforeningen, kirkefunktionærernes organisationer samt forskellige

  myndigheder PDF, TIF

 • høringssvar fra provstiudvalg PDF, TIF
 • høringssvar fra menighedsråd PDF, TIF
 • høringssvar fra andre PDF, TIF

Yderligere høringssvar:

 • yderligere svar fra officielle høringsparter PDF, TIF
 • yderligere svar fra provstiudvalg PDF, TIF
 • yderligere svar fra andre PDF, TIF


Lovforslag af 30. juni 2005 samt høringsbrev og høringsliste:

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere