Advokatundersøgelse af Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond

Pressemeddelelse den 31. januar 2005

 

Kirkeminister Tove Fergo har i dag modtaget advokatundersøgelsen om Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond og visse andre forhold vedrørende finansieringen af folkekirkens virksomhed.

 

Undersøgelsen, som er foretaget af advokat Poul Heidmann, har omfattet perioden 1999 - 2002, dog således at undersøgelsen for så vidt angår Folkekirkens fællesfonds udgifter til IT har dækket perioden 1997 - 2002. På baggrund af undersøgelsen har advokat Poul Heidmann foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning af bestemte embedsmænd i Kirkeministeriet, og som led i denne vurdering undersøgt og beskrevet, i hvilket omfang ministre har været inddraget i sagen.

 

Undersøgelsens konklusioner fremgår af advokat Poul Heidmanns brev af 31. januar 2005 til kirkeministeren, der vedlægges i kopi. Om spørgsmålet om ansvar for de involverede embedsmænd anfører advokaten sammenfattende:

 

"Som det er fremgået af redegørelsen ovenfor, har jeg ikke fundet grundlag for at indstille, at der søges gennemført disciplinære sanktioner mod nogen af de involverede tjenestemænd.

Det betyder imidlertid ikke, at administrationen ikke har været kritisabel.

 

Administrationen har over den undersøgte periode været kritisabel. Det gælder især den ledelsesmæssige styring af økonomiforvaltningen."

 

Kirkeminister Tove Fergo udtaler i anledning af advokatundersøgelsens konklusioner, at hun er tilfreds med resultatet af undersøgelsen og tager kritikken til efterretning. Kritikken afspejler efter kirkeministerens opfattelse, at Kirkeministeriets økonomiforvaltning af Folkekirkens fællesfond samt IT-området gennem en årrække var utilfredsstillende. Advokatundersøgelsen bekræfter derfor, at den række af konkrete initiativer, som allerede er iværksat i Kirkeministeriet med henblik på at sikre en sammenhængende og effektiv økonomiforvaltning, har været helt nødvendige. Disse initiativer omfatter bl.a. en ændring af ledelsesstrukturen i Kirkeministeriet, etablering af et økonomikontor, udarbejdelse af et konsolideret regnskab for fællesfonden og udarbejdelse af et særskilt IT-budget og -regnskab samt anvendelse af statens regnskabsregler for fællesfonden.

 

Kirkeministeren finder det rigtigst ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om, hvilke yderligere forholdsregler undersøgelsens konklusioner måtte give anledning til. Dette spørgsmål vil der først kunne tages stilling til efter folketingsvalgets afholdelse.

 

Advokatens redegørelse kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

 


Link:
Advokatundersøgelse af Kirkeministeriets forvaltning af Folkekirkens fællesfond

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere