Afgørelse vedrørende sognepræst Lene Matthies

Kirkeministeriet har den 9. januar 2007 truffet afgørelse i sagen vedrørende den tjenstlige undersøgelse mod sognepræst Lene Matthies. Den tjenstlige undersøgelse blev iværksat på baggrund af en indberetning af 29. maj 2006 fra biskoppen over Københavns Stift, Erik Norman Svendsen.

 

Kirkeministeriet har modtaget beretning fra forhørslederen i den tjenstlige undersøgelse, som er afholdt i overensstemmelse med bestemmelserne i tjenestemandslovens kapitel 4, der bl.a. omhandler suspension og disciplinærforfølgning af tjenestemænd. Undersøgelsen har haft til formål at fastslå, om Lene Matthies såvel i som udenfor tjenesten har foretaget handlinger eller udvist en adfærd, der er egnet til at fratage hende den agtelse og tillid, som hendes stilling kræver.

 

På denne baggrund og på baggrund af høring af sognepræst Lene Matthies og Akademikernes Centralorganisation har Kirkeministeriet truffet afgørelse om, at Lene Matthies i medfør af tjenestemandslovens § 24 som disciplinær straf forflyttes til anden stilling. Denne anden stilling vil være en stilling som præst i Nørrebro Provsti i Københavns Stift.

 

Næst efter afsked er forflyttelse den alvorligste disciplinære sanktion, der kan tildeles en tjenestemandsansat sognepræst. Såfremt Lene Matthies´ tjeneste på ny giver anledning til berettiget klage, vil det kunne få de alvorligste konsekvenser for hendes fortsatte ansættelse.

 

Kirkeministeriet lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at Lene Matthies har begået en tjenesteforseelse, idet hun ved flere lejligheder har fjernet drikkevarer fra et aflåst skab tilhørende Vor Frelsers Sogns Menighedsråd, som hun ikke havde nøgle til. Selv om anklagemyndigheden ikke har ment at kunne føre bevis for tyveri, er det forståeligt, at forseelsen sammen med flere andre forhold har givet anledning til betydelig mistillid hos personale og det ene menighedsråd og dele af det andet menighedsråd, således at Lene Matthies´ tilbagevenden til stillingen som sognepræst ved Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke er umuliggjort.

 

Under sagen suspenderede Kirkeministeriet Lene Matthies den 10. juli 2006. Kirkeministeriet har truffet afgørelse om, at der skal ske efterbetaling af den indeholdte løn under suspensionen.

 

Kirkeminister Bertel Haarder udtaler: "Som det fremgår af afgørelsen, var det fuldt ud berettiget, at biskop Erik Norman Svendsen rejste denne sag. Det er min forventning, at der med afgørelsen på dette lange sagsforløb nu bliver anledning til igen at se fremad."

 

Bertel Haarder har ingen yderligere kommentarer.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere