Analyse af provsters og præsters lønniveau og lønudvikling

Provster og domprovster har i perioden 1997-2005 haft lidt mindre lønstigninger end kontorchefer i staten.

 

Præster har i perioden haft samme lønudvikling, som de overenskomstansatte akademikere i staten gennemsnitligt har haft.

 

Det viser en teknisk analyse af provsters og præsters lønudvikling i perioden 1997-2005.

 

Analysen er lavet af en arbejdsgruppe med deltagelse af Kirkeministeriet, Personalestyrelsen, Den Danske Præsteforening og Akademikernes Centralorganisation.

 

Gennemsnitslønnen for provster og domprovster var 514.340 kr. i 2005. Hertil kommer et beregnet pensionsbidrag på 15 % af lønrammelønnen, svarende til 75.396 kr.

 

Gennemsnitslønnen for præster var 398.581 kr. i 2005. Hertil kommer et beregnet pensionsbidrag på 15 % af lønrammelønnen, svarende til 52.532 kr.

 

I analysen gøres der desuden rede for økonomien i forbindelse med forskellige forhold, der er knyttet til ansættelsen som præst eller provst, bl.a. tjenesteboliger, telefon, kontorholdsgodtgørelse og flyttegodtgørelse.

 

 

Provster og præster - Lønniveau og lønudvikling 1997-2005 - RTF

 

Bilag 8 Oplysninger om den enkelte tjenestebolig fordelt på stifter - Excel

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere