Anden fase af reform, der giver mere frihed og nye muligheder i folkekirken

Kirkeminister Bertel Haarder har den 22. februar fremsat et lovforslag, som understreger menighedsrådenes og præsternes fælles ansvar for det kirkelige liv i folkekirken. Andre elementer i lovforslaget er bl.a., at præster kan blive udpeget som daglige ledere på de folkekirkelige arbejdspladser, at der bliver mulighed for at udskrive bidrag fra menighedsrådene til fælles aktiviteter på stiftsniveau, og at der indføres en loyalitetspligt for menighedsrådsmedlemmer.

 

Lovforslaget er anden fase af den mest omfattende reform i folkekirken, siden den første lov om menighedsråd blev vedtaget i 1903. Første fase blev vedtaget af Folketinget den 15. december 2006. Den gav bl.a. bedre muligheder for samarbejde på tværs af sognegrænserne, f.eks. mellem sognene i de nye provstier, der er dannet pr. 1. januar i sammenhæng med strukturreformen på det kommunale område.

 

"Den meget omfattende debat og høring om reformens to faser har vist, at der rundt om i folkekirken er meget bred tilslutning til forslagene. Det er jeg meget glad for, for ændringerne vil alt i alt betyde, at folkekirken får bedre muligheder for at fokusere på det, som er folkekirkens kerneopgave, bl.a. gennem større frihed til at tilrettelægge arbejdet på den måde, som man lokalt finder bedst," siger kirkeminister Bertel Haarder. "Det er også meget væsentligt, at vi i lovgivningen får præciseret, at menighedsrådene har ansvaret både for de kirkelige og for de administrative anliggender i sognet, men at rådenes ansvar for det kirkelige liv naturligvis skal løftes i et tæt samvirke med præsterne."

 

Nogle af elementerne i lovforslaget åbner muligheder, som man kan vælge, men ikke har pligt til at bruge. Det gælder f.eks. muligheden for at et menighedsråd kan vælge en præst som daglig leder på den kirkelige arbejdsplads. Dette forslag har der været mere delte meninger om. Høringen har dog vist flertal for, at det skal være en mulighed, hvis også præsten er villig til at påtage sig opgaven.

 

Stiftsudvalgene vedrørende økonomi får efter lovforslaget mulighed for at udskrive et bidrag fra menighedsrådene på op til 1 % af den lokale kirkeskat. Stiftsbidraget kan bruges til at finansiere aktiviteter som kommunikation inden for stiftet, formidling af kristendom og udvikling af forskellige projekter, der kan være til gavn for kirkelivet i stiftet.

 

Læs lovforslag og høringssvar

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere