Arbejdsgruppe skal foreslå ændringer i folkekirkens inddeling efter kommunalreformen

Pressemeddelelse den 12. maj 2005

 

Kirkeminister Bertel Haarder har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag om ændringer i folkekirkens inddeling i forbindelse med kommunalreformen. Der lægges først og fremmest op til, at provstiinddelingen skal ændres. Provstiernes grænser skal så vidt muligt komme til at følge de nye kommunegrænser. Arbejdsgruppen blev bebudet i regeringsgrundlagets afsnit om "Fremtidens folkekirke".

 

Arbejdsgruppen skal også overveje provstens og provstiudvalgets opgaver i forbindelse med den nye provstiinddeling. Desuden skal arbejdsgruppen drøfte, hvordan stiftsøvrighedens opgaver skal varetages efter kommunalreformen. Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden, men stiftamtmændene forsvinder fra 1. januar 2007, når de 14 nuværende statsamter erstattes af fem regionale statsforvaltninger.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om arbejdsgruppen og formålet med at ændre på inddelingen:

"Kommunalreformen er en god anledning til, at folkekirken overvejer sin inddeling og organisering. Der skal naturligvis ikke ændres på inddeling og organisering blot for ændringernes skyld. Der skal heller ikke ændres blot fordi kommunegrænserne bliver ændret.

Men ved at provstigrænserne justeres, så de følger de nye kommunegrænser, kommer provstiet til at svare til det område, hvor folkekirkens medlemmer med deres kirkeskat i fællesskab betaler udgifterne ved kirker, kirkegårde osv. Når man så også gennemgår og måske justerer på provsternes og provstiudvalgenes opgaver, bl.a. i forhold til menighedsrådene i de enkelte sogne, kan folkekirkens struktur og organisering forhåbentlig blive endnu bedre end i dag til at understøtte det, som er folkekirkens væsentligste opgave, nemlig at forkynde evangeliet."

 

Departementschef Jacob Heinsen, Kirkeministeriet, er udpeget som formand for arbejdsgruppen.

 

Kommissorium for arbejdsgruppen - PDF eller Word

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere