Arbejdsgruppe skal foreslå ændringer i folkekirkens inddeling efter kommunalreformen

Pressemeddelelse den 12. maj 2005

 

Kirkeminister Bertel Haarder har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag om ændringer i folkekirkens inddeling i forbindelse med kommunalreformen. Der lægges først og fremmest op til, at provstiinddelingen skal ændres. Provstiernes grænser skal så vidt muligt komme til at følge de nye kommunegrænser. Arbejdsgruppen blev bebudet i regeringsgrundlagets afsnit om "Fremtidens folkekirke".

 

Arbejdsgruppen skal også overveje provstens og provstiudvalgets opgaver i forbindelse med den nye provstiinddeling. Desuden skal arbejdsgruppen drøfte, hvordan stiftsøvrighedens opgaver skal varetages efter kommunalreformen. Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden, men stiftamtmændene forsvinder fra 1. januar 2007, når de 14 nuværende statsamter erstattes af fem regionale statsforvaltninger.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om arbejdsgruppen og formålet med at ændre på inddelingen:

"Kommunalreformen er en god anledning til, at folkekirken overvejer sin inddeling og organisering. Der skal naturligvis ikke ændres på inddeling og organisering blot for ændringernes skyld. Der skal heller ikke ændres blot fordi kommunegrænserne bliver ændret.

Men ved at provstigrænserne justeres, så de følger de nye kommunegrænser, kommer provstiet til at svare til det område, hvor folkekirkens medlemmer med deres kirkeskat i fællesskab betaler udgifterne ved kirker, kirkegårde osv. Når man så også gennemgår og måske justerer på provsternes og provstiudvalgenes opgaver, bl.a. i forhold til menighedsrådene i de enkelte sogne, kan folkekirkens struktur og organisering forhåbentlig blive endnu bedre end i dag til at understøtte det, som er folkekirkens væsentligste opgave, nemlig at forkynde evangeliet."

 

Departementschef Jacob Heinsen, Kirkeministeriet, er udpeget som formand for arbejdsgruppen.

 

Kommissorium for arbejdsgruppen - PDF eller Word

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere