Arbejdsgruppe skal foreslå ændringer i folkekirkens inddeling efter kommunalreformen

Pressemeddelelse den 12. maj 2005

 

Kirkeminister Bertel Haarder har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag om ændringer i folkekirkens inddeling i forbindelse med kommunalreformen. Der lægges først og fremmest op til, at provstiinddelingen skal ændres. Provstiernes grænser skal så vidt muligt komme til at følge de nye kommunegrænser. Arbejdsgruppen blev bebudet i regeringsgrundlagets afsnit om "Fremtidens folkekirke".

 

Arbejdsgruppen skal også overveje provstens og provstiudvalgets opgaver i forbindelse med den nye provstiinddeling. Desuden skal arbejdsgruppen drøfte, hvordan stiftsøvrighedens opgaver skal varetages efter kommunalreformen. Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden, men stiftamtmændene forsvinder fra 1. januar 2007, når de 14 nuværende statsamter erstattes af fem regionale statsforvaltninger.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om arbejdsgruppen og formålet med at ændre på inddelingen:

"Kommunalreformen er en god anledning til, at folkekirken overvejer sin inddeling og organisering. Der skal naturligvis ikke ændres på inddeling og organisering blot for ændringernes skyld. Der skal heller ikke ændres blot fordi kommunegrænserne bliver ændret.

Men ved at provstigrænserne justeres, så de følger de nye kommunegrænser, kommer provstiet til at svare til det område, hvor folkekirkens medlemmer med deres kirkeskat i fællesskab betaler udgifterne ved kirker, kirkegårde osv. Når man så også gennemgår og måske justerer på provsternes og provstiudvalgenes opgaver, bl.a. i forhold til menighedsrådene i de enkelte sogne, kan folkekirkens struktur og organisering forhåbentlig blive endnu bedre end i dag til at understøtte det, som er folkekirkens væsentligste opgave, nemlig at forkynde evangeliet."

 

Departementschef Jacob Heinsen, Kirkeministeriet, er udpeget som formand for arbejdsgruppen.

 

Kommissorium for arbejdsgruppen - PDF eller Word

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere