Betænkning fra Udvalget om folkekirkens lokale økonomi

Folkekirken skal bruge færre penge på administration, bygninger og kirkegårde og i stedet lægge vægt på at kunne yde mere "kirke" og bedre service til folkekirkens medlemmer.

 

Det er - i ultrakort form - hovedbudskabet i betænkningen "Folkekirkens lokale økonomi", som er offentliggjort den 15. august 2007. Betænkningen er udarbejdet af Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken. Udvalget blev nedsat i september 2006 som led i opfølgningen på regeringsgrundlaget fra 2005.

 

Betænkningen indeholder bl.a.:

 

  • den mest gennemgribende analyse nogensinde af økonomien i de ca. 2.100 sogne og knap 100 kirkedistrikter i folkekirken
  • belysning af udviklingen i økonomien i forhold til udviklingen i folkekirkens medlemstal
  • gode eksempler på, at opgaver løses billigere og mere effektivt i fællesskab
  • forslag til bedre service til folkekirkens medlemmer.

Læs mere om "Folkekirkens lokale økonomi" - betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere