Betænkning fra Udvalget om folkekirkens lokale økonomi

Folkekirken skal bruge færre penge på administration, bygninger og kirkegårde og i stedet lægge vægt på at kunne yde mere "kirke" og bedre service til folkekirkens medlemmer.

 

Det er - i ultrakort form - hovedbudskabet i betænkningen "Folkekirkens lokale økonomi", som er offentliggjort den 15. august 2007. Betænkningen er udarbejdet af Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken. Udvalget blev nedsat i september 2006 som led i opfølgningen på regeringsgrundlaget fra 2005.

 

Betænkningen indeholder bl.a.:

 

  • den mest gennemgribende analyse nogensinde af økonomien i de ca. 2.100 sogne og knap 100 kirkedistrikter i folkekirken
  • belysning af udviklingen i økonomien i forhold til udviklingen i folkekirkens medlemstal
  • gode eksempler på, at opgaver løses billigere og mere effektivt i fællesskab
  • forslag til bedre service til folkekirkens medlemmer.

Læs mere om "Folkekirkens lokale økonomi" - betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere