Bispevalg på Færøerne

Kirkeministeriet har i dag udskrevet bispevalg i Færøerne Stift. Den nye bi-skop skal tiltræde den 1. december 2007 som efterfølger for biskop Hans Jacob Joensen, der efter eget ønske fratræder ved udgangen af november 2007. Færøerne overtager den 29. juli 2007 sagsområdet folkekirken på Fæ-røerne, hvorfor al henvendelse vedrørende valget efter denne dato bør rettes til Færøerne Stift.

 

Anmeldelse af kandidater til bispevalget skal ske senest mandag 3. septem-ber 2007 kl. 12.00 Anmeldelsen skal ske til Stiftsøvrigheden over Færøerne Stift.

En kandidat til bispevalget skal være teologisk kandidat fra et dansk univer-sitet. Kandidater kan også have anden akademisk uddannelse, forudsat at uddannelsen forudgående konkret er ækvivalensvurderet til at være fuldt på højde med en teologisk kandidatuddannelse fra et dansk universitet.

Anmeldelsen af en kandidat skal være underskrevet af mindst 50 og højst 150 stemmeberettigede stillere.

Stemmeberettigede ved bispevalget er alle medlemmer af menighedsråd i stiftet, heriblandt præster. Stemmeret har desuden præster, som ikke er med-lemmer af menighedsråd i stiftet, men som er ansat i en præstestilling for mindst et år og er underlagt tilsyn af biskoppen over Færøerne Stift.

Når anmeldelsesfristen er udløbet, bliver kandidatanmeldelserne gennemgået af valgbestyrelsen, som består af tre af stiftets provstiudvalgsmedlemmer og stiftsøvrigheden. Valgbestyrelsen offentliggør derefter navnene på de retti-digt anmeldte kandidater.

Valget foregår ved urafstemning. Valgbestyrelsen fastsætter, hvornår af-stemningsmateriale skal udsendes til de stemmeberettigede.

Bispevielse af den nye biskop finder sted i domkirken i Torshavn, søndag den 25. november 2007.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere