Bort med kirkebøvlet, Bertel - ind med ideerne

Kirkeminister Bertel Haarder går nu i offensiven med unødigt bøvl og bureaukrati i folkekirken. Han tager dermed konsekvensen af, at han fra flere forskellige steder i landet bliver ved med at modtage meldinger om, at menighedsråd løber panden mod mure af unødigt og demotiverende bureaukrati.

- Det handler om, at flere af eksemplerne lyder så grelle, at man simpelt hen ikke kan byde de vilkår til frivillige, der yder en indsats i kirkelivet, siger Bertel Haarder.

På Kirkeministeriets hjemmeside vil der derfor i den nærmeste fremtid være adgang til et skema, hvor medlemmer af menighedsråd og andre aktive i kirkelivet kan indberette de bøvlede og unødvendige bureaukratiske procedurer, de måtte støde ind i.

Og der er netop ikke tale om et nyt, bureaukratisk og bøvlet skema – blot en indberetning af selve bøvlet og hvilket sogn og provsti man indberetter fra under sloganet ”Bort med kirkebøvlet, Bertel - ind med ideerne.”

- Et af de seneste eksempler handler om et menighedsråd, som har været ni år undervejs med at etablere en ny, større kirkegård. I dag kan de konstatere, at de efter lang sagsbehandlingstid stadig ikke er kommet i mål. Uanset forklaringerne er det simpelt hen for længe at vente, siger Bertel Haarder.

Andre eksempler handler om kirkebænke, der ikke må flyttes og dyre konsulenter på kostbare rejser til lovpligtige bygningstilsyn af præstegårde.

- Jeg ser det som min vigtigste opgave at forfølge disse eksempler så langt, det overhovedet kan lade sig gøre. Især når det går ud over de frivilliges arbejde, er det kritisabelt. Det er uforståeligt for folk, der er gået ind i arbejdet for at gavne kirken – men så blot møder en mur af bureaukrati og mærkelige regler, siger Bertel Haarder.

- Eneste forbehold er, at selv en kirkeminister ikke kan trylle. Regler er oprindeligt indført af en grund. Men jeg har en stærk mistanke om, at det har taget overhånd i folkekirken, og der skal ryddes så gennemgribende op som muligt, siger Bertel Haarder.

Meld kirkebøvl her:

 https://da.surveymonkey.com/r/boevlogideer

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere