Brevstemme over Internettet ved valg til menighedsråd?

Skal vælgerne for første gang herhjemme kunne brevstemme over Internettet med digital signatur fra deres egen computer? Det er et af de spørgsmål, som kirkeminister Bertel Haarder sender i høring i forbindelse med et lovforslag vedrørende menighedsrådsvalget i november 2008.

 

De godt 2.100 menighedsråd er på valg hvert fjerde år. Stemmeprocenten ved menighedsrådsvalg har i en årrække ligget omkring 17 procent. Det er håbet, at muligheden for at brevstemme hjemmefra computeren vil sætte øget fokus på menighedsrådsvalget og få flere til at stemme. Alle kan dog fortsat møde op og stemme som hidtil på valgdagen den 11. november 2008, hvis de ikke har stemt elektronisk.  

 

"Jeg er meget glad for, at Kirkeministeriet er førende med at bruge nye digitale muligheder for at gøre livet lettere for borgerne. Det letter f.eks. planlægning i forhold til resten af familien, at man kan sætte sig foran computeren og brevstemme, mens det kan være sin sag at bevæge sig hen og stemme efter aftensmaden, hvor børnene skal lægges i seng. Nogle vælger måske at blive hjemme, selv om de egentlig gerne ville stemme. Og det er jo en skam," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

Menighedsrådene har været på valg siden 1903, hvor daværende kirkeminister I.C. Christensens foreslog at styrke almindelige menneskers interesse for kirken ved at give dem indflydelse på dens styrelse. Valgene er forløbet stort set uændret lige siden.

 

Kirkeminister Bertel Haarder mener imidlertid, at både tiden og teknologien nu er moden til at forsøge med nogle væsentlige ændringer - og dermed også gerne øge interessen for valget.

 

"Det er vigtigt at støtte op omkring det lokale selvstyre i folkekirken. Det kan bl.a. ske ved at gøre det nemmere for folk at deltage, både hvis de blot ønsker at afgive deres stemme, og hvis de påtager sig den opgave at være med i menighedsrådet. Derfor mener jeg, at lovforslaget rammer nogle punkter, hvor det kan komme til at gøre gavn," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

Den øgede brug af de digitale muligheder er indarbejdet i et forslag til ændringer i lov om valg til menighedsråd. Forslaget er den 17. maj sendt til høring med henblik på, at det kan blive fremsat i Folketinget i efteråret. Høringssvarene fra folkekirken vil selvfølgelig have afgørende betydning for om forslaget om elektronisk brevstemme fremsættes.

 

Lovforslaget lægger desuden op til, at valgbestyrelsernes arbejde med valglister skal gøres væsentligt lettere ved hjælp af de teknologiske muligheder.

 

Erfaringerne med elektroniske brevstemmer til menighedsrådsvalg kan i øvrigt bidrage til at øge den generelle viden i Danmark om elektroniske valg.

 

Læs udkastet til lovforslag 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere