Budgetfølgegruppe: Enig i bemærkninger fra Rigsrevisionen

Der skal være bedre styring af fremtidige IT-projekter. Budgetfølgegruppen for folkekirkens fællesfond konstaterer samtidig, at indførelsen af IT-systemet til styring af folkekirkens stiftsmidler og gravstedskapitaler (KAS-GIAS-projektet) samlet set er kommet godt i mål og har været pengene værd.

Sådan lød konklusionen, da budgetfølgegruppen vedr. folkekirkens fællesfond i dag behandlede en beretning fra Rigsrevisionen på sit møde.

Rigsrevisionen har anført, at implementeringen af systemet ikke tog højde for interne lønudgifter og derfor endte med at blive dyrere end oprindeligt budgetteret.

Det tager budgetfølgegruppen til efterretning og tilføjer, at princippet om at indregne interne projektomkostninger og ikke kun anskaffelsespriser allerede følges i nye projekter.

Det er også blevet bemærket af Rigsrevisionen, at opfølgningen i form af løbende vurdering af risici ved KAS-GIAS-projektet undervejs i processen ikke var tilstrækkelig. Budgetfølgegruppen indskærper, at der i forhold til igangværende og fremtidige IT-projekter løbende skal følges op på risiko-vurderingen. 

Nyhedsarkiv

01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere