Budgetfølgegruppe: Enig i bemærkninger fra Rigsrevisionen

Der skal være bedre styring af fremtidige IT-projekter. Budgetfølgegruppen for folkekirkens fællesfond konstaterer samtidig, at indførelsen af IT-systemet til styring af folkekirkens stiftsmidler og gravstedskapitaler (KAS-GIAS-projektet) samlet set er kommet godt i mål og har været pengene værd.

Sådan lød konklusionen, da budgetfølgegruppen vedr. folkekirkens fællesfond i dag behandlede en beretning fra Rigsrevisionen på sit møde.

Rigsrevisionen har anført, at implementeringen af systemet ikke tog højde for interne lønudgifter og derfor endte med at blive dyrere end oprindeligt budgetteret.

Det tager budgetfølgegruppen til efterretning og tilføjer, at princippet om at indregne interne projektomkostninger og ikke kun anskaffelsespriser allerede følges i nye projekter.

Det er også blevet bemærket af Rigsrevisionen, at opfølgningen i form af løbende vurdering af risici ved KAS-GIAS-projektet undervejs i processen ikke var tilstrækkelig. Budgetfølgegruppen indskærper, at der i forhold til igangværende og fremtidige IT-projekter løbende skal følges op på risiko-vurderingen. 

Nyhedsarkiv

09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere