Budgetfølgegruppe: Enig i bemærkninger fra Rigsrevisionen

Der skal være bedre styring af fremtidige IT-projekter. Budgetfølgegruppen for folkekirkens fællesfond konstaterer samtidig, at indførelsen af IT-systemet til styring af folkekirkens stiftsmidler og gravstedskapitaler (KAS-GIAS-projektet) samlet set er kommet godt i mål og har været pengene værd.

Sådan lød konklusionen, da budgetfølgegruppen vedr. folkekirkens fællesfond i dag behandlede en beretning fra Rigsrevisionen på sit møde.

Rigsrevisionen har anført, at implementeringen af systemet ikke tog højde for interne lønudgifter og derfor endte med at blive dyrere end oprindeligt budgetteret.

Det tager budgetfølgegruppen til efterretning og tilføjer, at princippet om at indregne interne projektomkostninger og ikke kun anskaffelsespriser allerede følges i nye projekter.

Det er også blevet bemærket af Rigsrevisionen, at opfølgningen i form af løbende vurdering af risici ved KAS-GIAS-projektet undervejs i processen ikke var tilstrækkelig. Budgetfølgegruppen indskærper, at der i forhold til igangværende og fremtidige IT-projekter løbende skal følges op på risiko-vurderingen. 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere