Debatoplæg om opgaver i sogn, provsti og stift

I december 2005 præsenterede Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur sit oplæg til ændring af provstistrukturen i sammenhæng med kommunalreformen. Det følger arbejdsgruppen, der er nedsat af kirkeministeren, nu op med et debatoplæg om, hvordan de mange forskellige opgaver i folkekirken kan eller bør fordeles mellem sogne, provstier og stifter.

 

"Opgaven - at forkynde evangeliet - er den samme, som den har været i 2000 år. Men de ændrede vilkår giver anledning til at spørge, om der kan tænkes ændringer i organiseringen af opgaverne i folkekirken, der gør kirken mere egnet til at varetage sin mission i det samfund, vi lever i i dag," skriver arbejdsgruppen blandt andet.

 

Arbejdsgruppen præsenterer på den baggrund en række mulige ændringer i fordelingen af opgaver mellem sogne, provstier og stifter. De bygger på tre generelle målsætninger:

  • at bureaukratisk struktur så vidt muligt skal afløses af en fordeling af opgaverne, hvor de forskellige myndigheder og embeder i folkekirken har ansvaret for at gøre det, som de er bedst til,
  • at der på alle niveauer skal være bedre sammenhæng mellem indhold og rammer, og
  • at der skal være en bedre administrativ understøttelse af de lokale kirkelige myndigheder og embeder.

Arbejdsgruppen lægger op til en bred debat om den fremtidige fordeling af opgaver mellem sogn, provsti og stift. Emnet vil også indgå i de debatmøder for medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder, som i den kommende tid holdes 10 steder i landet. Debatmøderne arrangeres i samarbejde mellem arbejdsgruppen og Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Arbejdsgruppen opfordrer til, at menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder, præster og andre ansatte i folkekirken samt andre interesserede indsender kommentarer til debatoplægget til Kirkeministeriet inden den 1. april 2006.

 

Læs mere om debatoplægget

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere