Debatoplæg om opgaver i sogn, provsti og stift

I december 2005 præsenterede Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur sit oplæg til ændring af provstistrukturen i sammenhæng med kommunalreformen. Det følger arbejdsgruppen, der er nedsat af kirkeministeren, nu op med et debatoplæg om, hvordan de mange forskellige opgaver i folkekirken kan eller bør fordeles mellem sogne, provstier og stifter.

 

"Opgaven - at forkynde evangeliet - er den samme, som den har været i 2000 år. Men de ændrede vilkår giver anledning til at spørge, om der kan tænkes ændringer i organiseringen af opgaverne i folkekirken, der gør kirken mere egnet til at varetage sin mission i det samfund, vi lever i i dag," skriver arbejdsgruppen blandt andet.

 

Arbejdsgruppen præsenterer på den baggrund en række mulige ændringer i fordelingen af opgaver mellem sogne, provstier og stifter. De bygger på tre generelle målsætninger:

  • at bureaukratisk struktur så vidt muligt skal afløses af en fordeling af opgaverne, hvor de forskellige myndigheder og embeder i folkekirken har ansvaret for at gøre det, som de er bedst til,
  • at der på alle niveauer skal være bedre sammenhæng mellem indhold og rammer, og
  • at der skal være en bedre administrativ understøttelse af de lokale kirkelige myndigheder og embeder.

Arbejdsgruppen lægger op til en bred debat om den fremtidige fordeling af opgaver mellem sogn, provsti og stift. Emnet vil også indgå i de debatmøder for medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder, som i den kommende tid holdes 10 steder i landet. Debatmøderne arrangeres i samarbejde mellem arbejdsgruppen og Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Arbejdsgruppen opfordrer til, at menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder, præster og andre ansatte i folkekirken samt andre interesserede indsender kommentarer til debatoplægget til Kirkeministeriet inden den 1. april 2006.

 

Læs mere om debatoplægget

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere