Den dag telefonerne glødede

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes lønadministratorer kan indtaste oplysninger direkte ind i lønsystemet. Det gælder f.eks. oplysninger om løn, tillæg og pension til de ansatte.

 

De nye arbejdsgange afføder naturligt nok mange spørgsmål til Stifternes Løncenter for Menighedsråd. Det oplevede Kirkeministeriets departementschef Christian Dons Christensen på nærmeste hold, da han besøgte løncentret i Roskilde den 9. januar 2018, dagen efter der var åbnet for det nye system.

 

”Med det nye lønsystem bliver lønbehandlingen endnu mere sikker og brugervenlig. Det er en fornøjelse at se, at løncentermedarbejderne er velforberedte, og at menighedsrådene er positive og interesserede. Ved fælles hjælp er jeg sikker på, at alle med tiden kommer til at føle sig hjemme i systemet, ” siger han.

 

Den 9. januar var der travlhed ved telefonerne både i Roskilde og i løncentrets afdelinger i Haderslev og Ribe Stifter. Alle steder sidder medarbejderne klar til at hjælpe menighedsrådenes lønadministratorer i gang med systemet, der hvor e-læring og quickguides ikke rækker.

 

Det er firmaet KMD, der leverer det nye lønsystem, der hver måned skal beregne løn til 30.000 ansatte, som lønnes af blandt andre folkekirkens menighedsråd. Det gælder for eksempel organister, kirketjenere, gravere, kordegne og kirkesangere. Det nye lønsystem er fælles for hele folkekirken og kommer også til at omfatte præster og ansatte i, for eksempel kirkemusikskolerne og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som lønbehandles af Fællesfondens Løncenter ved Fyens Stift.

 

De ansatte kommer ikke til at mærke nogen stor forskel ud over, at deres lønseddel ser lidt anderledes ud, og at de – i takt med at alle funktioner tages i brug – selv vil kunne indtaste visse oplysninger direkte til lønsystemet via apps, som kan betjenes fra en smartphone.

 

”Korrekt løn til tiden er stadig vores absolutte hovedfokus. Men det nye system gør det også mere enkelt for både arbejdsgivere og ansatte at bruge og forstå de forskellige løndele. Og så får vi desuden et rapportmodul, som giver et bedre løbende overblik, så vi i fællesskab kan bidrage til en solid og velfungerende løn- og økonomistyring i folkekirken, ” siger Helle Saxil Andersen, kontorchef i Roskilde Stift og chef for Stifternes Løncenter for Menighedsråd.

 

Det nye lønsystem er et standardsystem, som bruges af langt de fleste kommunale arbejdsgivere. Systemet er valgt efter et offentligt udbud, og implementeringen sker i et tæt samarbejde mellem Kirkeministeriet, Stifternes løncentre og Landsforeningen af Menighedsråd, som alle deltager i programledelsen. Som led i forberedelserne har en række arbejdsgrupper arbejdet intensivt med at opdatere både løndata og arbejdsgange, herunder med inddragelse af brugerrepræsentanter. Alle lønninger udbetales gennem det nye system fra og med januar 2018, og systemets tillægsfunktioner tages gradvist i brug i løbet af den kommende tid.

 

Yderligere oplysninger:

Stifternes Løncenter for Menighedsråd v/ Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen tlf. 46 38 19 20 eller e-mail: [email protected] 

Nyhedsarkiv

21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere
11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere