Dronningen har autoriseret Den Danske Salmebog

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet, den 30. juli 2002

 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har den 29 . juli 2002 efter indstilling fra kirkeminister Tove Fergo autoriseret Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog til brug i Den danske Folkekirke. Den nye salmebog har, som foreslået af kommissionen, fået navnet "Den Danske Salmebog".

 

Den Danske Salmebog vil blive udgivet af Det kgl. Vajsenhus, som har haft retten til at udgive de autoriserede danske salmebøger siden 1778. Der stiles mod, at den kan tages i brug i landets kirker pinsedag 2003, som er 50-året for autorisationen af den nuværende salmebog, Den Danske Salmebog.

 

Den Danske Salmebog indeholder 791 salmer, mens Den Danske Salmebog fra 1953 indeholder 754 salmer. 142 af salmerne i Salmebogen 2002 er nye i forhold til Den Danske Salmebog. Salmebogen 2002 indeholder desuden en bønnebog, som er gennemgribende fornyet i forhold til bønnebogen i Den Danske Salmebog.

 

Det er ved autorisationen af Den Danske Salmebog forudsat, at den nye salmebog i den trykte udgave desuden skal indeholde uddrag af Martin Luthers lille Katekismus samt den autoriserede gudstjensteordning (alterbog) og de autoriserede ritualer for kirkelige handlinger.

 

Den Danske Salmebog er resultatet af 9 års arbejde i Salmebogskommissionen. Kommissionen afleverede den 1. marts 2000 en betænkning med forslag til ny salmebog, som blev trykt i flere end 15.000 eksemplarer og udsendt til høring hos bl.a. alle menighedsråd, præster og organister. I løbet af sommeren 2000 blev kommissionens forslag til salmemelodier udgivet og udsendt i både 1-stemmig og 4-stemmig udgave.

 

Efter at fristen for at indsende reaktioner på forslaget udløb i sommeren 2001, har kommissionen revideret sit forslag på baggrund af høringssvarene. Kommissionen afleverede den 28. maj 2002 sit reviderede forslag til kirkeminister Tove Fergo, som straks tilkendegav, at det efter hendes mening var et godt forslag, som imødekommer et forståeligt og selvfølgeligt krav om videreførelse og genkendelighed i forhold til den værdifulde danske salmetradition, samtidig med at det rummer fornyelse i form af nye salmer. Biskopperne anbefalede ved et samråd med ministeren den 13. juni autorisation af forslaget.

 


http://km.dk/nyheder/salmebet/index.htm

http://km.dk/nyheder/salmebet/index.htm

Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere