Dronningen har autoriseret Den Danske Salmebog

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet, den 30. juli 2002

 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har den 29 . juli 2002 efter indstilling fra kirkeminister Tove Fergo autoriseret Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog til brug i Den danske Folkekirke. Den nye salmebog har, som foreslået af kommissionen, fået navnet "Den Danske Salmebog".

 

Den Danske Salmebog vil blive udgivet af Det kgl. Vajsenhus, som har haft retten til at udgive de autoriserede danske salmebøger siden 1778. Der stiles mod, at den kan tages i brug i landets kirker pinsedag 2003, som er 50-året for autorisationen af den nuværende salmebog, Den Danske Salmebog.

 

Den Danske Salmebog indeholder 791 salmer, mens Den Danske Salmebog fra 1953 indeholder 754 salmer. 142 af salmerne i Salmebogen 2002 er nye i forhold til Den Danske Salmebog. Salmebogen 2002 indeholder desuden en bønnebog, som er gennemgribende fornyet i forhold til bønnebogen i Den Danske Salmebog.

 

Det er ved autorisationen af Den Danske Salmebog forudsat, at den nye salmebog i den trykte udgave desuden skal indeholde uddrag af Martin Luthers lille Katekismus samt den autoriserede gudstjensteordning (alterbog) og de autoriserede ritualer for kirkelige handlinger.

 

Den Danske Salmebog er resultatet af 9 års arbejde i Salmebogskommissionen. Kommissionen afleverede den 1. marts 2000 en betænkning med forslag til ny salmebog, som blev trykt i flere end 15.000 eksemplarer og udsendt til høring hos bl.a. alle menighedsråd, præster og organister. I løbet af sommeren 2000 blev kommissionens forslag til salmemelodier udgivet og udsendt i både 1-stemmig og 4-stemmig udgave.

 

Efter at fristen for at indsende reaktioner på forslaget udløb i sommeren 2001, har kommissionen revideret sit forslag på baggrund af høringssvarene. Kommissionen afleverede den 28. maj 2002 sit reviderede forslag til kirkeminister Tove Fergo, som straks tilkendegav, at det efter hendes mening var et godt forslag, som imødekommer et forståeligt og selvfølgeligt krav om videreførelse og genkendelighed i forhold til den værdifulde danske salmetradition, samtidig med at det rummer fornyelse i form af nye salmer. Biskopperne anbefalede ved et samråd med ministeren den 13. juni autorisation af forslaget.

 


http://km.dk/nyheder/salmebet/index.htm

http://km.dk/nyheder/salmebet/index.htm

Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere