Dronningen har autoriseret Den Danske Salmebog

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet, den 30. juli 2002

 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har den 29 . juli 2002 efter indstilling fra kirkeminister Tove Fergo autoriseret Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog til brug i Den danske Folkekirke. Den nye salmebog har, som foreslået af kommissionen, fået navnet "Den Danske Salmebog".

 

Den Danske Salmebog vil blive udgivet af Det kgl. Vajsenhus, som har haft retten til at udgive de autoriserede danske salmebøger siden 1778. Der stiles mod, at den kan tages i brug i landets kirker pinsedag 2003, som er 50-året for autorisationen af den nuværende salmebog, Den Danske Salmebog.

 

Den Danske Salmebog indeholder 791 salmer, mens Den Danske Salmebog fra 1953 indeholder 754 salmer. 142 af salmerne i Salmebogen 2002 er nye i forhold til Den Danske Salmebog. Salmebogen 2002 indeholder desuden en bønnebog, som er gennemgribende fornyet i forhold til bønnebogen i Den Danske Salmebog.

 

Det er ved autorisationen af Den Danske Salmebog forudsat, at den nye salmebog i den trykte udgave desuden skal indeholde uddrag af Martin Luthers lille Katekismus samt den autoriserede gudstjensteordning (alterbog) og de autoriserede ritualer for kirkelige handlinger.

 

Den Danske Salmebog er resultatet af 9 års arbejde i Salmebogskommissionen. Kommissionen afleverede den 1. marts 2000 en betænkning med forslag til ny salmebog, som blev trykt i flere end 15.000 eksemplarer og udsendt til høring hos bl.a. alle menighedsråd, præster og organister. I løbet af sommeren 2000 blev kommissionens forslag til salmemelodier udgivet og udsendt i både 1-stemmig og 4-stemmig udgave.

 

Efter at fristen for at indsende reaktioner på forslaget udløb i sommeren 2001, har kommissionen revideret sit forslag på baggrund af høringssvarene. Kommissionen afleverede den 28. maj 2002 sit reviderede forslag til kirkeminister Tove Fergo, som straks tilkendegav, at det efter hendes mening var et godt forslag, som imødekommer et forståeligt og selvfølgeligt krav om videreførelse og genkendelighed i forhold til den værdifulde danske salmetradition, samtidig med at det rummer fornyelse i form af nye salmer. Biskopperne anbefalede ved et samråd med ministeren den 13. juni autorisation af forslaget.

 


http://km.dk/nyheder/salmebet/index.htm

http://km.dk/nyheder/salmebet/index.htm

Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere