Ekstra tilskud til istandsættelse af Vedersø Præstegård

Kirkeminister Bertel Haarder har nu fået Finansudvalgets tilslutning til, at staten yder et ekstra tilskud på 600.000 kr. til istandsættelse af Vedersø Præstegård. Beløbet skal sammen med 800.000 kr., som tidligere er blevet bevilget til istandsættelse af præstegårdens hovedbygning, anvendes til udvendig istandsættelse af avlsbygningerne.

 

Vedersø Præstegård var ramme om digterpræsten Kaj Munks liv og virke, indtil han blev likvideret under den tyske besættelse af Danmark. Staten overdrog i 2005 præstegårdens hovedbygning til Fonden Vedersø Præstegård og gav samtidig et tilskud på 1.500.000 kr. til istandsættelse af hovedbygningen. Istandsættelsen af hovedbygningen er blevet billigere end ventet, og Finansudvalget har altså tilsluttet sig, at de 800.000 kr., som ikke er blevet brugt, i stedet bliver brugt til istandsættelse af avlsbygningerne. Avlsbygningerne ejes af Vedersø sogn, men vil ligesom hovedbygningen blive overdraget til Fonden Vedersø Præstegård.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om bevillingerne:

 

"Fonden Vedersø Præstegård har til formål at sikre, at Vedersø Præstegård bliver bevaret for eftertiden som et værdigt minde over Kaj Munks liv og død. De ekstra bevillinger er et godt bidrag til at sikre, at man kan leve op til det ved, at Vedersø Præstegård fremstår som et hele med renoverede hoved- og avlsbygninger."

 

"Jeg glæder mig over den indsats, som de forskellige lokale kræfter, der står bag Fonden Vedersø Præstegård, yder for at leve op til formålet. Derfor er jeg naturligvis også glad for, at Finansudvalget har givet tilslutning til, at staten yder et ekstra bidrag."

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere