Ekstra tilskud til istandsættelse af Vedersø Præstegård

Kirkeminister Bertel Haarder har nu fået Finansudvalgets tilslutning til, at staten yder et ekstra tilskud på 600.000 kr. til istandsættelse af Vedersø Præstegård. Beløbet skal sammen med 800.000 kr., som tidligere er blevet bevilget til istandsættelse af præstegårdens hovedbygning, anvendes til udvendig istandsættelse af avlsbygningerne.

 

Vedersø Præstegård var ramme om digterpræsten Kaj Munks liv og virke, indtil han blev likvideret under den tyske besættelse af Danmark. Staten overdrog i 2005 præstegårdens hovedbygning til Fonden Vedersø Præstegård og gav samtidig et tilskud på 1.500.000 kr. til istandsættelse af hovedbygningen. Istandsættelsen af hovedbygningen er blevet billigere end ventet, og Finansudvalget har altså tilsluttet sig, at de 800.000 kr., som ikke er blevet brugt, i stedet bliver brugt til istandsættelse af avlsbygningerne. Avlsbygningerne ejes af Vedersø sogn, men vil ligesom hovedbygningen blive overdraget til Fonden Vedersø Præstegård.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om bevillingerne:

 

"Fonden Vedersø Præstegård har til formål at sikre, at Vedersø Præstegård bliver bevaret for eftertiden som et værdigt minde over Kaj Munks liv og død. De ekstra bevillinger er et godt bidrag til at sikre, at man kan leve op til det ved, at Vedersø Præstegård fremstår som et hele med renoverede hoved- og avlsbygninger."

 

"Jeg glæder mig over den indsats, som de forskellige lokale kræfter, der står bag Fonden Vedersø Præstegård, yder for at leve op til formålet. Derfor er jeg naturligvis også glad for, at Finansudvalget har givet tilslutning til, at staten yder et ekstra bidrag."

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere