Endelig sammensætning af udvalg om den lokale økonomi

Sammensætningen af det udvalg, der skal giver den lokale del af folkekirkens økonomi et serviceeftersyn, er den 4. oktober 2006 blevet endeligt afklaret. Der er således nu udpeget medlemmer efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening samt et medlem fra Kirkeministeriet.

 

Udvalgets formand er Johannes Jacobsen, Egå, tidl. adm. direktør i Terma Elektronik A/S og bestyrelsesmedlem i Danske Sømands- og Udlandskirker.

 

 

Kaj Bollmann, København, præst og generalsekretær i Kirkefondet.

Kurt Viggo Andersen, Bøvling, valgmenighedspræst og formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.

Kirsten Moesgaard, Løgumkloster, personaledirektør i ECCO Sko A/S og formand for Løgumkloster menighedsråd.

Inge Lise Pedersen, Frederiksberg, universitetslektor og formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Flemming Andersen, Esbjerg, reg. revisor, og medlem af forretningsudvalget i Landsforeningen af menighedsråd.

Leif Arffmann, Vejle, provst og formand for Provsteforeningen.

Grethe Bøje, Holte, provst og bestyrelsesmedlem i Provsteforeningen.

Jacob Heinsen, departementschef i Kirkeministeriet.

Udvalget skal se på årsagerne til, at de lokale kirkelige udgifter er vokset i de senere år. Udvalget skal også se på, hvordan man lokalt arbejder med at prioritere og styre udgifterne, og på mulighederne for at opnå besparelser gennem indkøbspolitik og samdrift i større eller mindre omfang. Det er imidlertid meget væsentligt, at udvalget tænker fremad. Folkekirken kan ikke regne med at få flere økonomiske ressourcer, for selv om kirkeskatten ikke er omfattet af skattestoppet, så vil det være meget uheldigt, hvis kirkeskatten stiger. Derfor skal udvalget komme med forslag til, hvordan folkekirken kan anvende de ressourcer, der er til rådighed, så de kommer til at gøre mest gavn i forhold til kirkens opgaver.

 

Læs mere om udvalget om den lokale økonomi

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere