Endelig sammensætning af udvalg om den lokale økonomi

Sammensætningen af det udvalg, der skal giver den lokale del af folkekirkens økonomi et serviceeftersyn, er den 4. oktober 2006 blevet endeligt afklaret. Der er således nu udpeget medlemmer efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening samt et medlem fra Kirkeministeriet.

 

Udvalgets formand er Johannes Jacobsen, Egå, tidl. adm. direktør i Terma Elektronik A/S og bestyrelsesmedlem i Danske Sømands- og Udlandskirker.

 

 

Kaj Bollmann, København, præst og generalsekretær i Kirkefondet.

Kurt Viggo Andersen, Bøvling, valgmenighedspræst og formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.

Kirsten Moesgaard, Løgumkloster, personaledirektør i ECCO Sko A/S og formand for Løgumkloster menighedsråd.

Inge Lise Pedersen, Frederiksberg, universitetslektor og formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Flemming Andersen, Esbjerg, reg. revisor, og medlem af forretningsudvalget i Landsforeningen af menighedsråd.

Leif Arffmann, Vejle, provst og formand for Provsteforeningen.

Grethe Bøje, Holte, provst og bestyrelsesmedlem i Provsteforeningen.

Jacob Heinsen, departementschef i Kirkeministeriet.

Udvalget skal se på årsagerne til, at de lokale kirkelige udgifter er vokset i de senere år. Udvalget skal også se på, hvordan man lokalt arbejder med at prioritere og styre udgifterne, og på mulighederne for at opnå besparelser gennem indkøbspolitik og samdrift i større eller mindre omfang. Det er imidlertid meget væsentligt, at udvalget tænker fremad. Folkekirken kan ikke regne med at få flere økonomiske ressourcer, for selv om kirkeskatten ikke er omfattet af skattestoppet, så vil det være meget uheldigt, hvis kirkeskatten stiger. Derfor skal udvalget komme med forslag til, hvordan folkekirken kan anvende de ressourcer, der er til rådighed, så de kommer til at gøre mest gavn i forhold til kirkens opgaver.

 

Læs mere om udvalget om den lokale økonomi

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere