Endeligt forslag fra arbejdsgruppe: 105 provstier i folkekirken

Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur har nu afleveret sit en­delige forslag til nye provstigrænser. Ifølge forslaget skal der være 105 provstier i folkekirken mod i dag 111. Forslaget er i meget vidt omfang i overensstemmelse med de ønsker og forslag, der er kommet til udtryk i en meget omfattende høring over det forslag til provstiinddeling, som arbejdsgruppen offentliggjorde i december 2005.

 

Arbejdsgruppen har haft til opgave at foreslå en inddeling, hvor provstiernes grænser så vidt muligt kommer til at falde sammen med de nye kommuners grænser. Det bliver med arbejdsgruppens forslag også tilfældet langt de fleste steder i landet. 18 kommuner er så store, at de er delt i 2 eller flere provstier. En række kommuner vil imidlertid fortsat være så små, at 20 provstier kommer til at bestå af 2 eller flere kommuner. 29 af de nuværende provstier opretholdes uden ændringer.

 

Ud over de ændringer, der foreslås nu, mener arbejdsgruppen, at antallet af provstier i Københavns Kommune på sigt skal mindskes til 6 i stedet for de nuværende 8. Arbejdsgruppen foreslår, at Københavns Stift skal komme med forslag til ny provstiinddeling i København.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om arbejdsgruppens forslag:

 

"Arbejdsgruppen har afleveret et godt og grundigt gennemarbejdet forslag. Det lever op til regeringens ønske om, at der så vidt muligt skal være sammenfald mellem provstigrænser og kommunegrænser. Samtidig har arbejdsgruppen vist lydhørhed og respekt i forhold til den høring, som næsten en tredjedel af alle menighedsråd og næsten to tredjedele af alle provstiudvalg har engageret sig i.

 

Dermed har vi nu et forslag, som giver provstierne gode muligheder i forhold til at koordinere den lokale kirkelige økonomi.

 

Jeg vil nu drøfte forslaget med de politiske partier med henblik på, at de nye provstier i hvert fald de fleste steder kan være en realitet fra 1. januar 2007.

 

Jeg har forståelse for, at der nogle steder kan være forhold, som gør, at det vil være relevant med en lidt længere frist for at få ændringerne gennemført," slutter kirkeministeren.

 

Se arbejdsgruppens endelige forslag

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere