Endeligt forslag fra arbejdsgruppe: 105 provstier i folkekirken

Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur har nu afleveret sit en­delige forslag til nye provstigrænser. Ifølge forslaget skal der være 105 provstier i folkekirken mod i dag 111. Forslaget er i meget vidt omfang i overensstemmelse med de ønsker og forslag, der er kommet til udtryk i en meget omfattende høring over det forslag til provstiinddeling, som arbejdsgruppen offentliggjorde i december 2005.

 

Arbejdsgruppen har haft til opgave at foreslå en inddeling, hvor provstiernes grænser så vidt muligt kommer til at falde sammen med de nye kommuners grænser. Det bliver med arbejdsgruppens forslag også tilfældet langt de fleste steder i landet. 18 kommuner er så store, at de er delt i 2 eller flere provstier. En række kommuner vil imidlertid fortsat være så små, at 20 provstier kommer til at bestå af 2 eller flere kommuner. 29 af de nuværende provstier opretholdes uden ændringer.

 

Ud over de ændringer, der foreslås nu, mener arbejdsgruppen, at antallet af provstier i Københavns Kommune på sigt skal mindskes til 6 i stedet for de nuværende 8. Arbejdsgruppen foreslår, at Københavns Stift skal komme med forslag til ny provstiinddeling i København.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om arbejdsgruppens forslag:

 

"Arbejdsgruppen har afleveret et godt og grundigt gennemarbejdet forslag. Det lever op til regeringens ønske om, at der så vidt muligt skal være sammenfald mellem provstigrænser og kommunegrænser. Samtidig har arbejdsgruppen vist lydhørhed og respekt i forhold til den høring, som næsten en tredjedel af alle menighedsråd og næsten to tredjedele af alle provstiudvalg har engageret sig i.

 

Dermed har vi nu et forslag, som giver provstierne gode muligheder i forhold til at koordinere den lokale kirkelige økonomi.

 

Jeg vil nu drøfte forslaget med de politiske partier med henblik på, at de nye provstier i hvert fald de fleste steder kan være en realitet fra 1. januar 2007.

 

Jeg har forståelse for, at der nogle steder kan være forhold, som gør, at det vil være relevant med en lidt længere frist for at få ændringerne gennemført," slutter kirkeministeren.

 

Se arbejdsgruppens endelige forslag

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere