Evaluering viser positive erfaringer med stiftsråd

Siden 2005 har der på forsøgsbasis været stiftsråd i seks af de 10 stifter i folkekirken, og i et stift er der på forsøgsbasis en "stiftsbestyrelse". Der er nu gennemført en evaluering af disse forsøg. Evalueringen viser, at stiftsrådenes medlemmer har positive erfaringer, og at de generelt ønsker, at der indføres permanente stiftsråd, når forsøgsperioderne udløber i foråret 2009.

 

Evalueringen af forsøgene med stiftsråd blev bebudet i regeringsgrundlaget "Nye mål" fra februar 2005. Evalueringen er gennemført i samarbejde med en styregruppe, der har bestået af to biskopper, tre repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd samt repræsentanter for Kirkeministeriet.

 

Evalueringen er den 30. januar 2008 offentliggjort  i form af betænkning 1495 "Evaluering af forsøg med stiftsråd".

 

Betænkningen er samtidig sendt til høring hos alle menighedsråd, provstiudvalg, stifter og stiftsråd / stiftsudvalg for økonomi samt relevante organisationer og myndigheder. Fristen for at indsende høringssvar er onsdag 26. marts 2008. Ud over de nævnte råd og udvalg m.v. kan alle interesserede indsende høringssvar til Kirkeministeriet.

 

Erfaringerne fra forsøgene med stiftsråd bliver i evalueringen belyst gennem interviews med stiftsrådsmedlemmer, biskopper og repræsentanter for menighedsråd m.fl. i alle stifter. Betænkningen indeholder desuden forslag til stiftsråds sammensætning og opgaver, hvis der på baggrund af evalueringen og høringssvarene er ønske om at indføre permanente stiftsråd i folkekirken.

 

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech siger om betænkningen:

"Evalueringen er en god og grundig gennemgang af erfaringerne fra forsøgene. Erfaringerne og betænkningens forslag omkring stiftsråds sammensætning og opgaver er et godt udgangspunkt for en bred debat i folkekirken om, hvorvidt der skal indføres permanente stiftsråd eller ej.
Jeg håber, at mange vil deltage i debatten og sende deres kommentarer til Kirkeministeriet, så der bliver det bredest mulige grundlag for at tage stilling til, om der skal indføres permanente stiftsråd."

 

Se betænkning 1495 "Evaluering af forsøg med stiftsråd"

 

Se høringsbrev

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere