Fællesfonden får budgetsamråd - budget for 2007 fastlagt

Det vil være godt at få en bredere kreds fra folkekirken inddraget i drøftelserne om den fælles del af folkekirkens økonomi, som varetages af fællesfonden. Det mener kirkeminister Bertel Haarder, som derfor har besluttet, at der skal indføres et budgetsamråd for fællesfonden.

 

Kirkeministeren har det overordnede ansvar for fællesfonden. Fællesfondens budget for 2007 er netop blevet fastsat med indtægter på i alt 973,4 mio. kr. og udgifter på 963,9 mio. kr.

 

Budgetsamrådet for fællesfonden skal være et supplement til Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden, som siden 2002 har været rådgiver for kirkeministeren. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en stiftamtmand, en stiftskontorchef, to medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening, samt en repræsentant for Kirkeministeriet.

 

"Budgetfølgegruppen er en værdifuld rådgiver. Den giver mig som kirkeminister et godt grundlag for at træffe beslutninger om fællesfonden. Samtidig bidrager den til at få information om den fælles økonomi bredt ud i folkekirken. Jeg mener imidlertid, at det vil være godt at få endnu større bredde, både når det gælder synspunkter, der kan have betydning for beslutningerne, og når det gælder information udadtil i folkekirken om fællesfonden," siger kirkeminister Bertel Haarder.

 

"Det kan vi opnå ved, at budgetfølgegruppen mindst en gang om året skal holde et budgetsamråd med en bredere kreds. Ud over budgetfølgegruppen skal budgetsamrådet bestå af en læg repræsentant fra hvert stift, som er valgt af det økonomiske stiftsudvalg eller af det stiftsråd, som i nogle stifter har overtaget det økonomiske udvalgs arbejde. Desuden skal budgetsamrådet bestå af en observatør fra Den danske Præsteforening samt en observatør, som udpeges efter en fælles indstilling fra kirkefunktionærernes organisationer," fortsætter kirkeministeren.

 

Budgetsamrådet for fællesfonden kan ses som en parallel til de budgetsamråd om den lokale økonomi i folkekirken, som holdes mellem provstiudvalgene og repræsentanter for menighedsrådene. Budgetsamrådet for fællesfonden skal først og fremmest drøfte prioritering af fællesfondens udgifter, før budgettet bliver fastlagt, samt have indseende i fællesfondens årsregnskab.

 

Fællesfondens budget for 2007

Fællesfondens budget for 2007 omfatter indtægter på i alt 973,4 mio. kr. og udgifter på i alt 963,9 mio. kr. Med dette budget indføres der for første gang en konsekvent flerårsbudgettering, idet budgettet ud over budgetåret 2007 også rummer overslag for årene 2008-10.

 

Budgettet for 2007 er i øvrigt stærkt præget af omlægninger, som følger af de gennemførte ændringer i loven om folkekirkens økonomi og forslaget til finanslov for 2007.

 

Fællesfondens budgetterede indtægter på 973,4 mio. kr. i 2007 er 21 mio. kr. mindre end de budgetterede indtægter i 2006. De budgetterede udgifter på 963,9 mio. kr. i 2007 er ligeledes 21 mio. kr. mindre end de budgetterede indtægter i 2006.

 

Budgetfølgegruppen har afgivet indstilling om fællesfondens budget på baggrund af et af ministeriet udarbejdet budgetnotat. Gruppen er enig i etableringen af to omprioriteringsreserver fra 2010 for henholdsvis løn til præster og provster og øvrige driftsudgifter med henblik på at muliggøre en reel prioritering af de afsatte midler. Gruppen tilslutter sig forslaget til fællesfondens budget 2007.

 

Fællesfondens budget for 2007 - PDF

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere