Fællesfondens årsregnskab og årsrapport for 2005

Fællesfondens regnskab for 2005 er nu offentliggjort i "Fællesfonden - Årsrapport 2005".

 

Det fremgår af årsrapporten, at fællesfonden kom ud af året med et negativt resultat på 4,5 mio. kr., mens der i 2004 var et positivt resultat på 33,8 mio. kr. Det dårligere resultat skyldes bl.a. ekstraordinært store udgifter til Folkekirkens Forsikringsordning i forbindelse med en storm i januar 2005.

 

Fællesfondens årsrenskab er revideret af Rigsrevisionen og er i år for første gang - som en forsøgsordning - forsynet med en revisionspåtegning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

"Fællesfonden - Årsrapport 2005" - PDF

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere