Fællesfondens årsregnskab og årsrapport for 2005

Fællesfondens regnskab for 2005 er nu offentliggjort i "Fællesfonden - Årsrapport 2005".

 

Det fremgår af årsrapporten, at fællesfonden kom ud af året med et negativt resultat på 4,5 mio. kr., mens der i 2004 var et positivt resultat på 33,8 mio. kr. Det dårligere resultat skyldes bl.a. ekstraordinært store udgifter til Folkekirkens Forsikringsordning i forbindelse med en storm i januar 2005.

 

Fællesfondens årsrenskab er revideret af Rigsrevisionen og er i år for første gang - som en forsøgsordning - forsynet med en revisionspåtegning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

"Fællesfonden - Årsrapport 2005" - PDF

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere