Færre valg til menighedsråd end for fire år siden

Den 8. november er ikke alene datoen for det amerikanske præsidentvalg.

Det er samtidig dagen, hvor der til 54 menighedsråd skal være valg mellem to eller flere lister til den kommende funktionsperiode. Det viser en foreløbig opgørelse fra Kirkeministeriet – der kan dog komme flere til.

Ved fristens udløb den 29. september havde 1.163 menighedsråd ud af i alt 1.699 indrapporteret antallet af lister og dermed afgørelsen om, at der lokalt skal være aftale-eller afstemningsvalg. Hvis kun en liste opstiller, er kandidaterne valgt til at sidde i menighedsrådet eller at blive stedfortrædere.

Men alt tyder altså på, at tendensen med færre afstemnings-og flere aftalevalg fortsætter. I 2012 var der afstemning til 85 af 1.781 menighedsråd, mens det tilsvarende tal i 2008 var afstemning til 149 af 1.935 menighedsråd.

At antallet af menighedsråd gennem årene er faldet skyldes, at stadigt flere menighedsråd går sammen og på den måde dækker flere af landets 2.160 sogne.

Det er antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, der afgør, hvor mange pladser hvert enkelt råd skal have. Det kan variere mellem 5 og 15. I alt skal der i år på landsplan vælges 12.764 menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsråd sidder normalt i en periode på fire år. Der kan dog søges dispensation, så funktionsperioden kan ændre. Før dette års valg har 152 menighedsråd søgt og fået dispensation til at forkorte funktionsperioden til to år.

Herunder ses opgørelse over henholdsvis aftale-og afstemningsvalg opgjort på stifts-og sogneplan.

Oversigt afstemningsvalg 2016

Nyhedsarkiv

15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere
19/12 2017

De ti stifter i Danmark kan glæde sig over en høj brugertilfredshed.

Medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg er i en ny undersøgelse blevet...

Læs mere