Færre valg til menighedsråd end for fire år siden

Den 8. november er ikke alene datoen for det amerikanske præsidentvalg.

Det er samtidig dagen, hvor der til 54 menighedsråd skal være valg mellem to eller flere lister til den kommende funktionsperiode. Det viser en foreløbig opgørelse fra Kirkeministeriet – der kan dog komme flere til.

Ved fristens udløb den 29. september havde 1.163 menighedsråd ud af i alt 1.699 indrapporteret antallet af lister og dermed afgørelsen om, at der lokalt skal være aftale-eller afstemningsvalg. Hvis kun en liste opstiller, er kandidaterne valgt til at sidde i menighedsrådet eller at blive stedfortrædere.

Men alt tyder altså på, at tendensen med færre afstemnings-og flere aftalevalg fortsætter. I 2012 var der afstemning til 85 af 1.781 menighedsråd, mens det tilsvarende tal i 2008 var afstemning til 149 af 1.935 menighedsråd.

At antallet af menighedsråd gennem årene er faldet skyldes, at stadigt flere menighedsråd går sammen og på den måde dækker flere af landets 2.160 sogne.

Det er antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, der afgør, hvor mange pladser hvert enkelt råd skal have. Det kan variere mellem 5 og 15. I alt skal der i år på landsplan vælges 12.764 menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsråd sidder normalt i en periode på fire år. Der kan dog søges dispensation, så funktionsperioden kan ændre. Før dette års valg har 152 menighedsråd søgt og fået dispensation til at forkorte funktionsperioden til to år.

Herunder ses opgørelse over henholdsvis aftale-og afstemningsvalg opgjort på stifts-og sogneplan.

Oversigt afstemningsvalg 2016

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere