Fire partier enige: Vi har aftale om religiøse forkyndere

Efter to måneders forhandlinger blev regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Kirkeministeriet i dag enige om at stramme kravene for at kunne virke som religiøs forkynder i Danmark. To store emner faldt endeligt på plads ved dagens afsluttende forhandlinger: Der indføres en offentlig sanktionsliste og en lukket observationsliste, der skal forhindre, at navngivne udenlandske forkyndere med holdninger og værdier i strid med grundlæggende danske værdier kan rejse ind i landet. Og desuden er der enighed om, at udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring gøres strafbare.

I forvejen var der opnået enighed om en skærpelse af folkeoplysningsloven, et skærpet tilsyn med friskoler, tilbagetagelse af vielsesbemyndigelse samt fratagelse af skattefordele. Desuden bliver der indført et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere.

Kirkeminister Bertel Haarder har siddet for bordenden som forhandlingsleder, og han er meget tilfreds med, at enigheden om aftalen er så bred.

- Man har igennem flere år diskuteret, om vi overhovedet kan gøre noget ved, at visse religiøse forkyndere undergraver både demokrati, grundlæggende friheds-og menneskerettigheder og integration med deres ekstremistiske forkyndelse. Det har vi nu vist, at vi kan, siger Bertel Haarder.

Udlændinge-, Integrations-og Boligminister Inger Støjberg glæder sig over, at der siges nej til indrejse for hadprædikanter ved grænserne:

- Jeg vil simpelthen ikke acceptere, at hadprædikanter frit kan komme hertil og opfordre til et opgør med vores frihedsrettigheder. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan nægte dem at rejse ind i Danmark. Det er et drastisk, men meget vigtigt redskab, hvis vi skal beskytte os selv mod ekstremistiske kræfter, der ønsker at undergrave vores demokrati, siger Inger Støjberg.

Aftalen betyder også, at det i fremtiden bliver strafbart som led i religiøs oplæring at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og bigami.

Forhandlingsforløbet begyndte med, at samtlige partier var indkaldt til de første to forhandlingsrunder. Herefter blev emnekredsen indkredset til hovedpunkterne fratagelse af offentlig anerkendelse, indrejseliste og kriminalisering af visse ytringer.

Det medførte, at Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre ikke længere var med i forhandlingskredsen. Til det sidste var Liberal Alliance med i forhandlingerne i dag men endte med at stå udenfor aftalen. SF står udenfor den del af aftalen, der handler om indrejselister, men der er der indgået en stemmeaftale med partiet om dele af den samlede pakke.

De udestående emner om f.eks. forebyggelse for især børn, unge og kvinder i radikaliserede miljøer, radikalisering samt tildeling og fratagelse af statsborgerskab er overgået til andre forhandlingsforløb.

Den politiske aftale bliver nu omsat til lovforberedende arbejde med henblik på, at lovforslag kan fremsættes i Folketinget efter sommerferien.

Aftalepapir

Bilag 1 - enighedspapir, folkeoplysningsloven

Bilag 2 - delaftale, friskoler

Bilag 3 - enighedspapir om vielsesbemyndigelse og kortlægning af moskeer

Tillæg til bilag 3

Bilag 4 - enighedspapir om obligatorisk kursus

Bilag 5 - enighedspapir, skat

Bilag 6 - enighedspapir om indrejse

Bilag 7 - enighedspapir, kriminalisering

 

 

Nyhedsarkiv

09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere