Flere delaftaler om religiøse forkyndere

Seks partier blev i formiddag enige om at stramme kravene til religiøse forkyndere og trossamfund. På mødet enedes de om, at trossamfund og foreninger, der underminerer grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, skal fratages skattemæssige fordele i form af fradrag.

Skatteminister Karsten Lauritzen er meget tilfreds med aftalen.

- Vi skal ikke give økonomisk støtte til nogen, som modarbejder vores samfundsværdier. Derfor er jeg glad for, at der er enighed om at afskære skattebegunstigelsen for foreninger, hvis adfærd underminerer vores demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder. Derudover er der bred enighed om at styrke SKATs kontrol med denne type foreninger og religiøse samfund, siger Karsten Lauritzen.

Der blev desuden opnået enighed om, at vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere skal kobles sammen med et værdighedskrav – et såkaldt decomrumkrav. Det betyder, at en forkynder med vielsesbemyndigelse skal udvise en adfærd, der ikke gør den pågældende uegnet eller uværdig til at udøve offentlig myndighed. Det kan f.eks. være, hvis man vier mindreårige eller vier i tilfælde uden begges samtykke.

Kirkeminister Bertel Haarder, der leder forhandlingerne, ser dagens enighed som en naturlig følge af sidste uges aftale om opstramninger på folkeoplysnings-og friskoleområdet.

- Det handler stadig om, at vi ikke vil være til grin for egne penge. Hvis man underminerer grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, skal man hverken kunne opnå tilskud eller fradrag. Og det er ganske rimeligt, at man lever op til et værdighedskrav, hvis man vil have bemyndigelse til at vie folk, siger Bertel Haarder.

Enigheden blev opnået i en ny delaftale mellem de seks partier – regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og SF – der sigter imod en samlet pakke med forskellige initiativer, der skal dæmme op for ekstremistiske, religiøse forkyndere i Danmark.

- Der er stadig udsigt til, at vi kan blive enige om en samlet aftale inden sommerferien, siger Bertel Haarder.

Foruden skattestramningen og værdighedskravet blev partierne også enige om, at der er behov for en kortlægning af moskeer i Danmark. Seneste kortlægning er Lene Kühles ”Moskeer i Danmark” fra 2006. Det er en fornyet udgave af denne undersøgelse, de seks partier er enige om at gennemføre.

Drøftelserne om kriminalisering af visse ytringer i religiøse læreforhold samt spørgsmålet om en liste over uønskede personers indrejse til Danmark drøftes fortsat. Næste møde blandt partierne er sat til den 31. maj.

Enighedspapir

Endeligt papir om vielsesbemyndigelse

 

Nyhedsarkiv

21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere
21/12 2017

På ti år er der kommet 55 flere moskeer og muslimske bedesteder i Danmark end for ti år siden. Der findes nu 170 moskeer i Danmark mod 115 i 2006....

Læs mere
20/12 2017

Et lavere dørtrin for unge til kirken, en dåbskampagne og kirken som en af civilsamfundets medborgeraktører.

Det er nogle af hovedoverskrifterne bag...

Læs mere