Fødselsregistrering over internettet

Fra 1. marts kan forældre registrere deres nyfødte over internettet. Og det vil blive undersøgt, om de måske helt skal slippe for at skulle tænke på det og overlade det til jordemødrene.

"Kommunernes Landsforening har foreslået, at kommunerne skal overtage fødselsregistreringen fra kirkekontorerne for at give en bedre borgerservice," siger kirkeminister Bertel Haarder. "Man kan nu stille spørgsmålstegn ved, om forslaget reelt er udtryk for bedre borgerservice. Kommunerne råder over væsentligt færre borgerservicecentre end folkekirkens cirka 1400 registreringssteder. Især i landsognene vil det være en serviceforringelse."  

"Fremtidsperspektivet bør i stedet være, at der skal være adgang til selvbetjeningsløsningen fra både kommunernes og kirkekontorernes hjemmeside," fastslår ministeren.

Fra 1. marts 2007 kan forældrene foretage indberetningen hjemme fra deres egen computer.
Kirkeministeriet har det sidste års tid arbejdet på at udvikle en selvbetjeningsløsning for elektronisk registrering, som forældre med digital signatur kan bruge.

I Sønderjylland, hvor det er kommunerne, der står for fødselsregistreringen, foregår selve registreringen i dag på papir, mens den i resten af landet, hvor folkekirken har opgaven, foregår elektronisk direkte i CPR-registeret. Kirkeministeriet har taget initiativ til, at de sønderjyske kommuner fra 1. maj har adgang til at bruge folkekirkens elektroniske system.

 

"Det vil være en stor forbedring for de sønderjyske kommuner og er for øvrigt en forudsætning for, at borgerne i Sønderjylland også kan være med i selvbetjeningsløsningen," siger kirkeministeren.

"Men man kan også spørge, om det ikke efterhånden er temmelig gammeldags, at moderen har pligt til at anmelde fødslen inden for to døgn? For hvorfor skal de nybagte forældre besvære sig med at levere en oplysning, som det offentlige i langt de fleste tilfælde har i forvejen? Hvis fødslen er foregået på et sygehus, så foretager jordemoderen allerede i dag en anmeldelse. Jeg vil derfor tage initiativ til at undersøge, om man ikke slet og ret kan afskaffe forældrenes pligt til at anmelde fødslen, med mindre der er tale om en hjemmefødsel. Det vil være reel borgerservice!", siger kirkeminister Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere