Fødselsregistrering over internettet

Fra 1. marts kan forældre registrere deres nyfødte over internettet. Og det vil blive undersøgt, om de måske helt skal slippe for at skulle tænke på det og overlade det til jordemødrene.

"Kommunernes Landsforening har foreslået, at kommunerne skal overtage fødselsregistreringen fra kirkekontorerne for at give en bedre borgerservice," siger kirkeminister Bertel Haarder. "Man kan nu stille spørgsmålstegn ved, om forslaget reelt er udtryk for bedre borgerservice. Kommunerne råder over væsentligt færre borgerservicecentre end folkekirkens cirka 1400 registreringssteder. Især i landsognene vil det være en serviceforringelse."  

"Fremtidsperspektivet bør i stedet være, at der skal være adgang til selvbetjeningsløsningen fra både kommunernes og kirkekontorernes hjemmeside," fastslår ministeren.

Fra 1. marts 2007 kan forældrene foretage indberetningen hjemme fra deres egen computer.
Kirkeministeriet har det sidste års tid arbejdet på at udvikle en selvbetjeningsløsning for elektronisk registrering, som forældre med digital signatur kan bruge.

I Sønderjylland, hvor det er kommunerne, der står for fødselsregistreringen, foregår selve registreringen i dag på papir, mens den i resten af landet, hvor folkekirken har opgaven, foregår elektronisk direkte i CPR-registeret. Kirkeministeriet har taget initiativ til, at de sønderjyske kommuner fra 1. maj har adgang til at bruge folkekirkens elektroniske system.

 

"Det vil være en stor forbedring for de sønderjyske kommuner og er for øvrigt en forudsætning for, at borgerne i Sønderjylland også kan være med i selvbetjeningsløsningen," siger kirkeministeren.

"Men man kan også spørge, om det ikke efterhånden er temmelig gammeldags, at moderen har pligt til at anmelde fødslen inden for to døgn? For hvorfor skal de nybagte forældre besvære sig med at levere en oplysning, som det offentlige i langt de fleste tilfælde har i forvejen? Hvis fødslen er foregået på et sygehus, så foretager jordemoderen allerede i dag en anmeldelse. Jeg vil derfor tage initiativ til at undersøge, om man ikke slet og ret kan afskaffe forældrenes pligt til at anmelde fødslen, med mindre der er tale om en hjemmefødsel. Det vil være reel borgerservice!", siger kirkeminister Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere