Første muslimske begravelsesplads godkendt

Kirkeministeriet har nu godkendt anlæggelsen af den første muslimske begravelsesplads i Danmark.

 

Begravelsespladsen, der ejes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, bliver anlagt på et 50.000 m2 stort areal i Brøndby. Arealet vil blive taget i brug som begravelsesplads i flere etaper. Den første etape omfatter 10.000 m2.

 

Der er udarbejdet en vedtægt for begravelsespladsen. I den er det bl.a. bestemt, at alle muslimer med bopæl i Danmark har ret til at blive begravet på begravelsespladsen.

 

Fonden skal nu foretage de sidste praktiske ting, før begravelsespladsen kan anlægges.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger i forbindelse med godkendelsen af begravelsespladsen:

 

"Det er glædeligt, at det nu er lykkedes at nå til et resultat af adskillige års arbejde på at få etableret en selvstændig muslimsk begravelsesplads i hovedstadsområdet.

 

Det er meget forståeligt, at muslimer i Danmark gerne vil have deres egen begravelsesplads. Det skal dog bemærkes, at der ved adskillige kirkegårde ud over landet er afsnit eller afdelinger, som er forbeholdt begravelse af muslimer.

 

Jeg glæder mig desuden over, at det i vedtægten for den muslimske begravelsesplads er bestemt, at alle muslimer med bopæl i Danmark har ret til at blive begravet på den." 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere