Første muslimske begravelsesplads godkendt

Kirkeministeriet har nu godkendt anlæggelsen af den første muslimske begravelsesplads i Danmark.

 

Begravelsespladsen, der ejes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, bliver anlagt på et 50.000 m2 stort areal i Brøndby. Arealet vil blive taget i brug som begravelsesplads i flere etaper. Den første etape omfatter 10.000 m2.

 

Der er udarbejdet en vedtægt for begravelsespladsen. I den er det bl.a. bestemt, at alle muslimer med bopæl i Danmark har ret til at blive begravet på begravelsespladsen.

 

Fonden skal nu foretage de sidste praktiske ting, før begravelsespladsen kan anlægges.

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger i forbindelse med godkendelsen af begravelsespladsen:

 

"Det er glædeligt, at det nu er lykkedes at nå til et resultat af adskillige års arbejde på at få etableret en selvstændig muslimsk begravelsesplads i hovedstadsområdet.

 

Det er meget forståeligt, at muslimer i Danmark gerne vil have deres egen begravelsesplads. Det skal dog bemærkes, at der ved adskillige kirkegårde ud over landet er afsnit eller afdelinger, som er forbeholdt begravelse af muslimer.

 

Jeg glæder mig desuden over, at det i vedtægten for den muslimske begravelsesplads er bestemt, at alle muslimer med bopæl i Danmark har ret til at blive begravet på den." 

Nyhedsarkiv

16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere
15/02 2018

Kirkeministeriet har i dag udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Læs mere
09/02 2018

Ny undersøgelse viser, at der nu er større forskel på, hvordan konfirmationsforberedelsen passes ind i elevernes skoleskema, end inden...

Læs mere
09/01 2018

Et helt nyt lønsystem til menighedsrådenes ansatte – det nye FLØS – er taget i brug.

 

Det betyder, at der nu åbnet for, at menighedsrådenes...

Læs mere