Folkekirkelig pensionsbombe er afmonteret

Der var gode nyheder til budgetsamrådet for folkekirkens fællesfond, da det havde møde i dag: Truslen om store regninger til menighedsråd eller stigninger i landskirkeskatten til kommende pensioner blev nemlig på det nærmeste afblæst.

En aktuarberegning har tidligere varslet, at kommende forpligtelser til pensionsudbetalinger til tjenestemandsansatte kordegne, kirketjenere og organister kunne belaste fællesfondens kasse voldsomt.

Efter ønske fra budgetsamrådet har Kirkeministeriet gennemgået aktuarberegningen for den dystre forudsigelse, og en nærmere undersøgelse viser, at det reelle problem er mindre end først antaget. 

Aktuarberegningen var i løbende priser, mens ministeriets bidrag til beregningen af de nødvendige hensættelser var i faste priser. 

Når ministeriet i dag omregner aktuarernes tal til faste priser, så tallene kan sammenlignes, viser det sig, at de 99 millioner kroner, fællesfonden årligt hensætter til pensionsforpligtelsen også i fremtiden dækker det forventede behov. 

Budgetsamrådet anbefaler derfor, at fællesfonden fortsætter med at hensætte 99 millioner kroner årligt, og tilsluttede sig desuden Kirkeministeriets indstilling om, at der gennemføres en ny aktuarberegning efter 2017. Denne beregning vil tage højde for den udvikling, der er sket i bl.a. pensions- og levealder siden 2012. 

Kirkeminister Bertel Haarder glæder sig over det nye perspektiv for folkekirkens fællesfond:

- Nu kan fællesfonden bruge tid og kræfter på andre og måske mere interessante opgaver, end om man har hensat tilstrækkeligt mange penge til pensionsforpligtelsen. Vi har udvist rettidig omhu, og ingen penge er blevet spildt, siger Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere