Folkekirkelig pensionsbombe er afmonteret

Der var gode nyheder til budgetsamrådet for folkekirkens fællesfond, da det havde møde i dag: Truslen om store regninger til menighedsråd eller stigninger i landskirkeskatten til kommende pensioner blev nemlig på det nærmeste afblæst.

En aktuarberegning har tidligere varslet, at kommende forpligtelser til pensionsudbetalinger til tjenestemandsansatte kordegne, kirketjenere og organister kunne belaste fællesfondens kasse voldsomt.

Efter ønske fra budgetsamrådet har Kirkeministeriet gennemgået aktuarberegningen for den dystre forudsigelse, og en nærmere undersøgelse viser, at det reelle problem er mindre end først antaget. 

Aktuarberegningen var i løbende priser, mens ministeriets bidrag til beregningen af de nødvendige hensættelser var i faste priser. 

Når ministeriet i dag omregner aktuarernes tal til faste priser, så tallene kan sammenlignes, viser det sig, at de 99 millioner kroner, fællesfonden årligt hensætter til pensionsforpligtelsen også i fremtiden dækker det forventede behov. 

Budgetsamrådet anbefaler derfor, at fællesfonden fortsætter med at hensætte 99 millioner kroner årligt, og tilsluttede sig desuden Kirkeministeriets indstilling om, at der gennemføres en ny aktuarberegning efter 2017. Denne beregning vil tage højde for den udvikling, der er sket i bl.a. pensions- og levealder siden 2012. 

Kirkeminister Bertel Haarder glæder sig over det nye perspektiv for folkekirkens fællesfond:

- Nu kan fællesfonden bruge tid og kræfter på andre og måske mere interessante opgaver, end om man har hensat tilstrækkeligt mange penge til pensionsforpligtelsen. Vi har udvist rettidig omhu, og ingen penge er blevet spildt, siger Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

11/12 2017

En artikel i dagspressen anfører, at der skulle være opstået uklarhed om kirkernes ejerforhold. Baggrunden er, at landets menighedsrådsmedlemmer skal...

Læs mere
07/12 2017

Et 168 år gammelt løfte om trossamfundene uden for folkekirken blev indfriet i dag. Det skete, da et meget bredt flertal bestående af regeringen,...

Læs mere
12/09 2017

Styrket brugerinvolvering, inddragelse i beslutninger om nye it-projekter og mere gennemsigtig økonomi for it-aktiviteter – det bliver...

Læs mere
31/08 2017

Graver, kirketjener, præst, sekretær eller kirke-og kulturmedarbejder? Om man er akademiker, musiker eller har dygtige hænder, er der job at finde i...

Læs mere
28/08 2017

Med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II , statsminister Lars Løkke Rasmussen og kirkeminister Mette Bock vil der tirsdag den 29....

Læs mere
11/08 2017

I marts 2017 blev Trossamfundsudvalgets betænkning 1564/2017 om en samlet lovregulering om andre trossamfundend folkekirken offentliggjort og sendt i...

Læs mere