Folkekirkelig pensionsbombe er afmonteret

Der var gode nyheder til budgetsamrådet for folkekirkens fællesfond, da det havde møde i dag: Truslen om store regninger til menighedsråd eller stigninger i landskirkeskatten til kommende pensioner blev nemlig på det nærmeste afblæst.

En aktuarberegning har tidligere varslet, at kommende forpligtelser til pensionsudbetalinger til tjenestemandsansatte kordegne, kirketjenere og organister kunne belaste fællesfondens kasse voldsomt.

Efter ønske fra budgetsamrådet har Kirkeministeriet gennemgået aktuarberegningen for den dystre forudsigelse, og en nærmere undersøgelse viser, at det reelle problem er mindre end først antaget. 

Aktuarberegningen var i løbende priser, mens ministeriets bidrag til beregningen af de nødvendige hensættelser var i faste priser. 

Når ministeriet i dag omregner aktuarernes tal til faste priser, så tallene kan sammenlignes, viser det sig, at de 99 millioner kroner, fællesfonden årligt hensætter til pensionsforpligtelsen også i fremtiden dækker det forventede behov. 

Budgetsamrådet anbefaler derfor, at fællesfonden fortsætter med at hensætte 99 millioner kroner årligt, og tilsluttede sig desuden Kirkeministeriets indstilling om, at der gennemføres en ny aktuarberegning efter 2017. Denne beregning vil tage højde for den udvikling, der er sket i bl.a. pensions- og levealder siden 2012. 

Kirkeminister Bertel Haarder glæder sig over det nye perspektiv for folkekirkens fællesfond:

- Nu kan fællesfonden bruge tid og kræfter på andre og måske mere interessante opgaver, end om man har hensat tilstrækkeligt mange penge til pensionsforpligtelsen. Vi har udvist rettidig omhu, og ingen penge er blevet spildt, siger Bertel Haarder.

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere