Folkekirken må arbejde på mere kirke for samme penge

"Folkekirken er nødt til at arbejde på, at medlemmerne kan få mere kirke for de samme penge. Eller bedre endnu: mere kirke for færre penge."

 

Det sagde kirkeminister Bertel Haarder i sin tale i dag til de godt 600 deltagere i Landsforeningens af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand.

 

Siden slutningen af 1980'erne er der blevet færre medlemmer af folkekirken. Men i samme periode er folkekirkens udgifter steget mere end den almindelige udvikling i lønninger og priser i Danmark.

 

"Den pris, som man skal betale for at være medlem af folkekirken - kirkeskatten - er steget langt mere end det, man skal betale for de forskellige varer og tjenester, man køber som almindelig forbruger," konstaterede kirkeministeren.

 

"Det er vist indlysende, at det ikke er holdbart, hvis medlemskurven fortsat går ned, og udgiftskurven fortsat stiger," sagde Bertel Haarder.

 

Kirkeministeren betegnede den omfattende reform i folkekirken, der i løbet af de seneste måneder er blevet vedtaget med bred tilslutning både i folkekirken og i Folketinget, som "et meget værdifuldt bidrag til, at vi kan få mere kirke for de samme penge".

 

Der er med reformen bl.a. skabt sammenhæng mellem ansvaret for folkekirkens rammer og ansvaret for det liv, der er inden for rammerne. Menighedsrådene har fået bedre og friere muligheder for at prioritere, hvilke opgaver man vil bruge penge på. F.eks. mulighed for at styrke kirkens kerneopgaver ved at få ansat flere præster for nogle af de lokale kirkeskattemidler. Der er også skabt friere muligheder for, at sogne kan samarbejde om løsning af opgaver, som sognene måske har vanskeligt ved at løfte alene.

 

Læs kirkeministerens tale

Nyhedsarkiv

10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere
09/08 2018

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2019.

Fonden støtter ideer, der er...

Læs mere
18/07 2018

Ny kirkekunst af John Körner til Horslunde kirke på Lolland, istandsættelse af tre malerier fra 1908-09 af Frans Schwartz i Elisakirken på Vesterbro i...

Læs mere
16/04 2018

Kirkeminister Mette Bock har nu udpeget de fire medlemmer, der skal sidde i Det rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund for de kommende fire år.

Udv...

Læs mere
09/04 2018

2017 var et år i Reformationens tegn – et år, hvor det i stor stil blev markeret, at det var 500 år siden, Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser...

Læs mere
21/02 2018

Tre ud af fire danskere er fortsat medlemmer af folkekirken. Men der er flere, der forlader folkekirken ved udmelding eller dødsfald, end der er nye,...

Læs mere