Folkekirken må arbejde på mere kirke for samme penge

"Folkekirken er nødt til at arbejde på, at medlemmerne kan få mere kirke for de samme penge. Eller bedre endnu: mere kirke for færre penge."

 

Det sagde kirkeminister Bertel Haarder i sin tale i dag til de godt 600 deltagere i Landsforeningens af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand.

 

Siden slutningen af 1980'erne er der blevet færre medlemmer af folkekirken. Men i samme periode er folkekirkens udgifter steget mere end den almindelige udvikling i lønninger og priser i Danmark.

 

"Den pris, som man skal betale for at være medlem af folkekirken - kirkeskatten - er steget langt mere end det, man skal betale for de forskellige varer og tjenester, man køber som almindelig forbruger," konstaterede kirkeministeren.

 

"Det er vist indlysende, at det ikke er holdbart, hvis medlemskurven fortsat går ned, og udgiftskurven fortsat stiger," sagde Bertel Haarder.

 

Kirkeministeren betegnede den omfattende reform i folkekirken, der i løbet af de seneste måneder er blevet vedtaget med bred tilslutning både i folkekirken og i Folketinget, som "et meget værdifuldt bidrag til, at vi kan få mere kirke for de samme penge".

 

Der er med reformen bl.a. skabt sammenhæng mellem ansvaret for folkekirkens rammer og ansvaret for det liv, der er inden for rammerne. Menighedsrådene har fået bedre og friere muligheder for at prioritere, hvilke opgaver man vil bruge penge på. F.eks. mulighed for at styrke kirkens kerneopgaver ved at få ansat flere præster for nogle af de lokale kirkeskattemidler. Der er også skabt friere muligheder for, at sogne kan samarbejde om løsning af opgaver, som sognene måske har vanskeligt ved at løfte alene.

 

Læs kirkeministerens tale

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere