Folkekirken og pengene - helt enkelt

Landskirkeskat, lokal kirkeskat, fællesfond, finanslov og statstilskud. Det kan være svært at bevare overblikket, når man kigger nærmere på folkekirkens økonomi, for kirkens penge kommer fra flere kilder og bruges tilsvarende både lokalt og på landsplan.

Kirkeministeriet udsender nu en ny version af folderen ”Folkekirkens økonomi”, som på en overskuelig måde skaber overblik over, hvorfra pengene kommer, og hvad de bruges til. Folderen er baseret på de senest tilgængelige regnskabstal fra 2017.

Ca. 80 % af alle udgifterne i folkekirken bruges lokalt i det enkelte sogn, og som noget nyt indeholder den nye version af folderen en oversigt over, hvilke formål de lokale kirkekasser i sognene bruger pengene på fordelt på de forskellige poster kirkebygninger og sognegård, kirkelige aktiviteter, kirkegård, præstebolig, administration, fællesudgifter og anlægsinvesteringer.

I alt havde folkekirken i 2017 indtægter for 8,5 milliarder kr. og udgifter for 8,2 milliarder kr. Se den nye version af folderen om folkekirkens økonomi her. 

Nyhedsarkiv

20/09 2019

    

Læs mere
02/09 2019

            

Læs mere
12/08 2019

Fra en af Danmarkshistoriens ældste kirkebyggerier over kirke-inventar fra barok og renæssance til restaurering af kobbertag på pragtkirke af...

Læs mere
28/06 2019

Efter knap to et halvt år som kirkeminister forlod Mette Bock torsdag den 27. juni 2019 posten og overlod den til sin efterfølger Joy Mogensen, som...

Læs mere
20/06 2019

En salmedigter og en salmekomponist blev de første modtagere af Mette Madsens legat til støtte for kirkelige, skabende og udøvende kunstnere:

Læs mere
29/04 2019

Samarbejde med menighedsråd, brugerinddragelse, åbenhed, ledelse og tydelig ansvarsfordeling er nøgleord i et nyt oplæg til kirkeministeren, som...

Læs mere