Folkekirkens fremtid sættes til debat

Hvordan kan man forestille sig, at folkekirkens situation ser ud om 10 år? Hvordan ønsker man, at det skal se ud?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive drøftet ved konferencen "Folkekirkens fremtid(er)", som bliver holdt den 27. august 2007. Ca. 150 mennesker fra forskellige dele af dansk kirkeliv er indbudt til at deltage i konferencen.

 

Kirkeminister Bertel Haarder indbyder til konferencen sammen med biskop Erik Norman Svendsen, København, provst Leif Arffmann, Vejle (formand for Danmarks Provsteforening), sognepræst Sabine Bech-Hansen, Århus (formand for Den danske Præsteforening) og universitetslektor Inge Lise Pedersen, Frederiksberg (formand for Landsforeningen af Menighedsråd).

 

Kirkeminister Bertel Haarder siger om konferencen:

 

"I det seneste par år har vi i folkekirken brugt megen tid og energi på at drøfte folkekirkens struktur og opgavefordeling. Det har ført til en modernisering af folkekirkens rammer. Det betyder, at folkekirken bliver bedre rustet til at tage de mange aktuelle udfordringer op.

Men hvad er udfordringerne til folkekirken på længere sigt? Det bør vi tage fat på at drøfte allerede nu, mener de fire medindbydere og jeg. Derfor holder vi konferencen, som forhåbentlig kan blive starten på en bred debat i folkekirken om forventninger og ønsker til folkekirken om f.eks. 10 år."

 

Fremtidsforskeren, Chief Imagination Officer Rolf Jensen, Dream Company A/S, har opstillet fire scenarier, som giver forskellige bud på, hvad der kan tænkes at karakterisere folkekirken i 2016. Disse scenarier danner udgangspunkt for drøftelserne på konference.

 

"Folkekirkens fremtider - fire scenarier for folkekirken i 2016" - PDF

 

Program for konferencen - PDF

 

Invitationsliste - PDF

 

 

Nyhedsarkiv

21/11 2018
01/11 2018

Folkekirkens tre kirkemusikskoler går en sikrere fremtid i møde med en ekstrabevilling på ca. 2,4 millioner kroner i 2019 – stigende til 7 millioner...

Læs mere
05/10 2018

Der bliver ikke afstemningsvalg i år for de menighedsråd, som ved valget i 2016 blev valgt for en to-årig funktionsperiode.

Det drejer sig om 150...

Læs mere
01/10 2018

Land og by, indendørs- og udendørs, akademikere, folkeskolelærere og ufaglærte – folkekirken beskæftiger ca. 12.000 medarbejdere i vidt forskellige...

Læs mere
27/09 2018

Når der i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober afholdes åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, bliver det med...

Læs mere
10/09 2018

Andre akademikere end teologer skal kunne søge ansættelse som præst, hvis de gennemfører en teologisk efteruddannelse. Efteruddannelsen med en...

Læs mere